Organizăm procesul în protecția muncii la companie

Contabilitate și automatizare

Protecția muncii la companie este lucrul neglijat de mulți. Antreprenorul care abea lansează o afacere și iși deschide o companie, nici prin gînd nu-i trece să angajeze un specialist în protecția muncii.
Așa se întîmplă, că angajînd un contabil part-time, majoritatea oamenilor de afaceri cred că toate problemele contabile au fost deja rezolvate. Însă nicidecum nu este așa. Contabilul se ocupă doar de contabilitate. Responsabilul de resurse umane – de evidența și circulația personalului.Responsabilul în securitatea muncii asigură protecția și siguranța lucrătorilor. Acesta este un domeniu independent. Contabilul nu are nicio legătură cu îndeplinirea obligațiilor de protecție a muncii, cu excepția faptului că el însuși este cel căruia obligatoriu trebuie să-i asigure protecția și siguranța la locul de muncă.Așa se primește, că atunci când Inspectoratul Muncii inițiază control, compania nu este deloc pregătită.

O listă scurtă de sarcini care trebuie folosită în cadrul serviciilor protecției muncii

Acte generale (urmează a fi emise de toate unităţile) Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din 10 iulie 2008

Planul anual de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale în unitate (art.13, lit.f));

Rapoartele anuale privind accidentele de muncă din cadrul unităţii (art.13, lit.d));

Materiale pentru informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (fişe, ghiduri, filme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă etc.) (art.13, lit.j));

Fişa de evidenţă a zonelor cu risc profesional grav şi specific (art.13, lit.n) din LP 186/2008, pct.84 din HG nr.95/2009);

Ordinul privind desemnarea lucrătorului (lucrătorilor) care vor aplica măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor/ori conducătorul va fi responsabil pentru aplicarea măsurilor de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor (art. 12, alin. (2));

Ordin privind organizarea instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (art. 17).

Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.95 din 5 februarie 2009

Planul de evacuare a lucrătorilor în caz de incendiu (pct. 82, lit.a));

Fişe de evaluare a riscurilor profesionale (pct. 41,42);

Ordinul privind desemnarea lucrătorului (lucrătorilor) responsabil de activităţile de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale în unitate/ori ordinul de înfiinţare a serviciului de protecţie şi prevenire/ori  decizia de a recurge la servicii externe de protecţie şi prevenire/ori conducătorul unităţii îşi asumă atribuţiile de protecţie şi prevenire (pct.10, 25);

Documentul ce confirmă pregătirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorului (lucrătorilor) responsabil de activităţile de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale în unitate (certificat de instruire sau proces-verbal) (pct.39, 74, 75);

Documentul ce confirmă instruirea lucrătorului (lucrătorilor) desemnat în ceea ce priveşte aplicarea măsurilor de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor (pct. 61, 64-66);

Ordin de aprobare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă elaborate pentru toate ocupaţiile şi lucrările desfăşurate în unitate (pct.3, alin.8));

Fişe personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (pct. 53-54);

Planul de acţiune în caz de pericol grav şi imediat (pct.3, alin.11), 82);

Fişa colectivă de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (pentru lucrătorii altor unităţi, care desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări servicii în unitatea unui alt angajator) (pct.55-57);

Documentul de constituire a comitetului pentru securitatea şi sănătatea în  muncă (pct.2 din Anexa nr.2 din HG nr.95/2009);

Regulamentul propriu de funcţionare a comitetului pentru securitatea şi sănătatea în  muncă (Anexa nr.2 din HG nr.95/2009);

Deciziile comitetului pentru securitatea şi sănătatea în  muncă (Anexa nr.2 pct. 1, 14,24).

Acte speciale (urmează a fi emise de unităţi cu condiţii de muncă specifice) Hotărârea Guvernului nr. 353 din 5 mai 2010 cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă

Decizia scrisă a angajatorului, privind numirea persoanei cu atribuţii concrete pentru supravegherea lucrătorilor care lucrează în condiţii de izolare (pct. 92).

Hotărârea Guvernului nr. 603 din 11 august 2011 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă

Documentul confirmativ privind rezultatele verificărilor echipamentului de muncă (pct.7);

Instrucţiunile privind folosirea echipamentelor de lucru la locul de muncă (pct.11, 12);

Carnetul de întreţinere a echipamentului de lucru (pct.21);

Planul de montare, utilizare şi demontare a schelelor (pct. 36).

Hotărârea Guvernului nr. 362 din 27 mai 2014 cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz

Recomandare!!! Liste privind acordarea Echipamentului individual de protecţie în dependenţă de specificul activităţii

Hotărârea Guvernului nr. 244 din 8 aprilie 2013 privind aprobarea Cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă

Dovada privind informarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică și Centrul de sănătate teritorial despre începerea lucrărilor de demolare, evaluare sau utilizare a azbestului sau produselor ce conţin azbest ( pct.7, 33).

Hotărârea Guvernului nr. 80 din 9 februarie 2012 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile

Ordinul privind  desemnarea coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata  elaborării proiectului lucrării şi pe durata realizării lucrării (pct. 3, 4);

Planul de securitate şi sănătate al şantierului (pct. 7-10, 14, 16);

Registrul de coordonare (Cap. III, Secțiunea a 3-a);

Declaraţia prealabilă privind începerea lucrărilor de construcţie (Cap. IV);

Dosarul de lucrări ulterioare (Cap. IV, Secțiunea a 4-a).

Hotărârea Guvernului nr. 1361 din 22 decembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă

Dispoziţia de desemnare a comisiei de cercetare a accidentului cu incapacitate temporară de muncă (pct. 21);

Dosarul de cercetare a accidentului (pct. 22, 30, 35);

Registrele de evidenţă a accidentelor de muncă (Cap.IV).

 

Hotărârea Guvernului nr. 1025 din 7 septembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc; Hotărârea Guvernului nr. 589 din 12 mai 2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibraţiile mecanice

 Dosar medical individual (pct. 25)

Hotărârea Guvernului nr.819 dindin 01 iulie 2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor

Dovada instruirii fiecărui lucrător cu privire la modalitatea de utilizare a postului de lucru înainte de a începe acest tip de activitate (pct. 4, alin. 4));

Document confirmativ privitor la organizarea activităţilor lucrătorilor astfel încît activitatea zilnică la monitor să fie întreruptă periodic, prin pauze  sau schimb de activitate (pct. 5, 44-49);

Rezultatele examinării oftalmologice a lucrătorilor înainte de a începe lucrul la monitor şi periodice (pct. 7, alin. 1).

Angajatul nostru vă va ajuta oricînd.

Puneți întrebări și obțineți răspuns.

LĂSAȚI O CERERE

Putem reveni cu un sunet, o să vă înțelegem, o să vă dăm un sfat.

  Contabilitatea și suportul companiei este afacerea noastră. Investim în ea în fiecare zi timpul și banii noștri.

  În condițiile în care legislația noastră suferă modificări semnificative în fiecare zi, iar contabilitatea se află la îmbinarea codului financiar, fiscal, muncii, civil și a codului contravențional, am recrutat divers personal calificat, fără de care nu este posibil acordarea serviciilor de înaltă calitate.

  În acordarea serviciilor de contabilitate, este implicat nu doar contabilul șef, ci și un responsabil în resurse umane, un avocat, un specialist în protecția muncii, un responsabil în protecția datelor cu caracter personal și un programator 1C, unde fiecare persoană responsabilă asigură calitate în domeniul său, iar în ansamblu, transparență și calitate a contabilității în companie.Suntem asigurați cu tot de ce aveți nevoie.

  Dispunem de spațiu pentru organizarea ședințelor, ridicăm singuri documentele, avem versiuni actualizate ale programelor de contabilitate. Nu trebuie să investiți în propriul departament de contabilitate sau să vă asumați riscul angajării unui contabil part-time. Clienții noștri se preocupă doar de afacerea lor, iar garanția unei contabilități de înaltă calitate este asigurată de contractul pentru servicii și asistență contabilă.

  Lucrăm atât în Chișinău, cât și în toată Moldova. Serviciile de contabilitate oferite de compania noastră au un preț rezonabil și nu diferă mult de costul serviciilor unui contabil part-time.

  Peste 10 ani de experiență.

  Zeci de clienți mulțumiți.

  Nu pierdeți timpul!

  SUNAȚI ACUM!

  Бухгалтерское сопровождение и кадровый учет – Под ключ

  • Address: Chisinau, str.Academiei 5
  • +(373) 76-714-776
  • econtprof@mail.ru