Организовываем кадровый учет на предприятии

Бухгалтерские услуги & автоматизация

Кадровый учет на предприятии — это то чем пренебрегают многие. Среднестатистический начинающий предприниматель, открыв новую фирму, даже не задумывается о найме кадровика. Так сложилось, что нанимая приходящего бухгалтера большинство бизнесменов думают что все проблемы учета уже решены. Как бы не так. Бухгалтер — занимается бухгалтерским учетом. Кадровик — Кадровым дело производством. Это две совершенно разные области учета. Конечно бухгалтер частично выполнит задачи кадровика в плане учета рабочего времени и высчитывания заработной платы, оплачиваемых и не оплачиваемых отпусков- А все остальное, что относится сугубо к кадровому учету, он тоже выполнит ? Скорее всего нет. Это не входит в его должностные обязанности и доплачивать за весьма обширный перечень работ никто не собирается. Так и получается, что к моменту прихода Трудовой Инспекции на контроль, предприятие совсем не готово.

Краткий список решаемых задач в рамках услуг кадрового учета

Documente care stabilesc structura unităţii şi funcţiile

State de personal ale unităţii.

Acte normative locale

Regulamentul intern al unităţii (art.198-199);

Regulamentul cu privire la atestarea salariaţilor (legislaţia nu prevede expres aprobarea regulamentului respectiv, dar acesta va fi necesar în cazul în care angajatorul doreşte să efectueze atestarea salariaţilor; poate fi aprobat în baza art.10 alin.(1) lit. e)).

Contractul colectiv de muncă (dacă acesta a fost încheiat) (art.30-34).

Documente cu privire la angajarea salariatului, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă

Proiectul contractului individual de muncă sau scrisoarea oficială care se prezintă salariatului anterior angajării sau transferării într-o funcţie (art. 48 alin. (1));

Informaţia care se prezintă salariatului anterior angajării în străinătate (art. 48 alin. (3));

Demersul viitorului angajator prin care se solicită concedierea prin transfer la o altă unitate (art. 88/1 alin.(1));

Demersul angajatorului adresat salariatului, prin care se solicită acordul acestuia pentru concedierea prin transfer (art. 88/1 alin.(1));

Oferta de angajare din partea viitorului angajator (art. 88/1 alin.(3));

Acordul scris al salariatului pentru concedierea prin transfer la o altă unitate (art. 88/1 alin.(1));

Contractul individual de muncă (art.45, 56, 58, 65);

Acorduri suplimentare la contractul individual de muncă (art.68);

Anunţ public despre funcţiile vacante apărute în cadrul unităţii (art. 55/1 alin. (5));

Ordin cu privire la transferul salariatului la o altă muncă permanentă (art.74 alin. (3));

Cererea salariatului privind suspendarea contractului individual de muncă (art. 78 alin. (1), lit. a)-d));

Ordin cu privire la suspendarea contractului individual de muncă (art.75 alin.(4));

Ordin cu privire la lichidarea unităţii ori reducerea numărului sau a statelor de personal (art.88 alin.(1) lit. a));

Demersul salariatului privind suspendarea contractului individual de muncă ((art.78 alin.(1), lit. d1) și e));

Ordin cu privire la anunţarea şomajului tehnic (art. 80);

Ordin cu privire la anunţarea staţionării (art. 80/1);

Ordin cu privire la preavizarea salariatului cu privire la ulterioara eliberare în legătură cu lichidarea unităţii sau reducerea numărului ori a statelor de personal (art.88 alin.(1) lit. b));

O dată cu preavizarea în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal, propunerea scrisă privind acordarea unui alt loc de muncă în cadrul unităţii (art.88 alin.(1) lit. c));

Ordin cu privire la acordarea unei zile lucrătoare pe săptămână cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă (art. 88 alin. (1) lit. f));

Informaţia privind persoanele ce urmează a fi disponibilizate prezentată agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (art. 88 alin. (1) lit. g));

Demersul angajatorului prin care se solicită acordul (opinia consultativă a) organului sindical pentru concedierea salariatului membru de sindicat (art.87, art. 88 alin.(1) lit. h));;

Acordul organului sindical pentru concedierea salariatului membru de sindicat (art.87);

Ordin cu privire încetarea contractului individual de muncă (art.81 alin.(3));

Ordin de restabilire la locul de muncă (89 alin. (3));

 

Timpul de muncă

 Tabelul de evidenţă a timpului de muncă / de pontaj (art.106);

Programul muncii în schimburi (la unităţile unde se aplică munca în schimburi) (art.101);

Ordin cu privire la stabilirea timpului de muncă partial (munca pe fracțiune de normă) (art.97);

Documentul prin care angajatorul informează unele categorii de salariaţi despre dreptul lor  de a refuza munca în zilele de repaus (art. 110 alin. (4)), munca în zilele de sărbătoare nelucrătoare (art. 111 alin. (4)), munca suplimentară (art. 105 alin. (2)), munca de noapte (art. 103 alin. (6)), plecarea în deplasare (art. 249 alin. (2)) și munca în tură continuă (art. 318 alin. (2));

Acordul unor categorii de salariaţi pentru prestarea muncii în zilele de repaus (art. 110 alin. (4)), muncii în zilele de sărbătoare nelucrătoare (art. 111 alin. (4)), muncii suplimentare (art. 105 alin. (2)), muncii de noapte (art. 103 alin. (6)), pentru plecarea în deplasare (art. 249 alin. (2)) şi pentru munca în tură continuă (art. 318 alin. (2));

Ordin cu privire la atragerea salariaţilor la munca suplimentară, munca în zilele de repaus, munca în zilele de sărbătoare nelucrătoare (art.104, 110, 111);

Retribuirea muncii

Ordin privind reţinerile din salariu (art. 148 alin. (3));

Informaţia lunară privind părţile componente ale salariului (art. 142 alin. (3));

Regulamentul cu privire la premierea salariaţilor (art.137-138).

Acordarea concediilor

Programarea concediilor de odihnă anuale (art.116);

Cererea de acordare a concediului (de odihnă, neplătit) (art.115 alin.(4) şi art.120 alin.(1));

Ordin cu privire la acordarea concediului (de odihnă, neplătit, de studii) (art.113, 118, 120, 178-181);

Documentul prin care salariatul este prevenit despre data începerii concediului de odihnă anual (art.116 alin.(5)).

Ordin cu privire la rechemarea salariatului din concediul de odihnă anual (art.122 alin.(1));

Ordin cu privire la acordarea părţii rămase a concediului de odihnă anual (art.122 alin.(4)).

Delegarea salariaţilor

Ordin cu privire la trimiterea salariatului în deplasare în interes de serviciu (art.174 alin.(1))

Legitimaţia de deplasare (pct.6-8 din Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012).

Disciplina muncii

Ordin cu privire la stimularea salariatului (art.204 alin.(2));

Explicaţia scrisă privind fapta comisă (art.208 alin.(1));

Proces-verbal prin care se confirmă refuzul salariatului de a prezenta explicaţia scrisă privind fapta comisă (art.208 alin.(1));

Ordin cu privire la organizarea anchetei de serviciu (art.208 alin.(2));

Ordin cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare (art.210 alin.(1));

Ordin cu privire la revocarea sancţiunii disciplinare (art.211 alin.(2)).

Formarea profesională

Planul anual de formare profesională (art.213 alin.(2));

Contract de calificare profesională (art.215);

Contract de ucenicie (art.216 alin.(1)-(2));

Contract de formare profesională continuă (art.216 alin.(3)-(4)).

Răspunderea materială a salariatului

Contract cu privire la răspunderea materială deplină a salariatului (art.339);

Contract cu privire la răspunderea materială colectivă (de brigadă) (art.340);

Ordin privind repararea prejudiciului material (art.342 alin.(1) şi art.344 alin.(1));

Ordin cu privire la crearea comisiei abilitate să efectueze ancheta de serviciu pentru stabilirea mărimii prejudiciului material pricinuit şi a cauzelor apariţiei lui (art.342 alin.(2));

Explicaţia scrisă a salariatului privind cauzele apariţiei prejudiciului material (art.342 alin.(3));

Ordin cu privire la reţinerea de la salariatul vinovat a sumei prejudiciului material care nu depăşeşte salariul mediu lunar (art. 344 alin. (1));

Angajamentul scris privind repararea benevolă de către salariat a prejudiciului material cauzat angajatorului (art. 343 alin. (2)).

Наш сотрудник поможет

задайте вопросы и получите ответы

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ

Перезвоним, поймем, посоветуем

  Бухгалтерский  учет и сопровождение  предприятий — это Наш Бизнес. Мы вкладываемся в него ежедневно своим временем и деньгами.

  В условиях когда Наше законодательство ежедневно терпит существенные изменения, а бух учет находится на стыке финансового, налогового, трудового, гражданского кодекса и кодекса о правонарушениях, мы укомплектовали штат разно профильными  специалистами без которых качественное оказание бух услуг не возможно.

  При оказании услуги бухгалтерского сопровождения задействуется не только главный бухгалтер ,  но и сотрудник кадровой службы, юрист, специалист по защите труда, офицер  защиты персональных данных  и программист 1C, где  каждое должностное лицо обеспечивает безупречность своего участка работы, а в совокупности чистоту и качество всего бухгалтерского учета на предприятии. Мы обеспечены всем необходимым.

  У нас предусмотрено место для организации встреч, мы сами забираем документы, у нас актуальные  версии программ бухгалтерского назначения. Не нужно вкладываться в собственный бухгалтерский отдел или рисковать нанимая приходящего бухгалтера. Наши клиенты заботятся только о своем  бизнесе, а гарантия качественного бух учета предусмотрена договором на бухгалтерское обслуживание и сопровождение.

  Мы работаем как в Кишиневе, так и по всей Молдове. Стоимость наших услуг  по бух учету и кадровой поддержки приравнена к рыночной и не сильно отличается от стоимости услуг приходящего бухгалтера.

  Более 10 лет опыта.

  Десятки довольных клиентов.

  Не теряйте время

  ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

  Бухгалтерское сопровождение и кадровый учет — Под ключ

  • Address: Chisinau, str.Academiei 5
  • +(373) 76-714-776
  • econtprof@mail.ru