Organizăm protecția datelor cu caracter personal la companie

Contabilitate și automatizare
[mvc_infobox info_style=”mega_info_box_2″ info_opt=”show_icon” shadow=”vc_info_box_shadow” hovershadow=”vc_info_box_hvr_shadow” title_color=”#000000″ info_title=”Ducem evidența pe baza :” title_size=”16″ info_desc=”Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.” css=”.vc_custom_1617610891267{margin-bottom: 15px !important;}” font_icon=”fas fa-random”]

Constituției Republicii Moldova

Cod administrativ nr. 116 din data de 19.07.2018

Legea nr. 133 din 08/07/2011
Legea nr. 182 din 10.07.2008[/mvc_infobox]

Protecția datelor cu caracter personal în companie este un moment important neglijat de mulți. De regulă antreprenorul care abea lansează o afacere, nici prin gînd nu-i trece să angajeze un specialist în protecția muncii. Angajînd un contabil part-time, majoritatea oamenilor de afaceri cred că toate problemele contabile au fost deja rezolvate.Însă nicidecum nu este așa. Contabilul – se ocupă doar de contabilitate. Responsabilul de protecția datelor cu caracter personal are o funcție aparte, un domeniu independent. Contabilul nu are nici-o legătură cu îndeplinirea obligațiilor în protecția datelor cu caracter personal, cu excepția faptului că el însuși este obligat să se subordoneze responsabilului protecției datelor cu caracter personal în ceea ce privește organizarea și menținerea procesului de protecție.Așa deci, atunci când inspectorul centrului național de protecție a datelor cu caracter personal inițiază control, compania nu este deloc pregătită.

O listă scurtă de sarcini care trebuie folosită în cadrul serviciului protecției datelor cu caracter personal

[accordion_father active=”0″ animation=”500″ titlemargin=”10″][accordion_son title_padding=”15″ size=”20″ gradientbg=”” borderwidth=”1px 1px 1px 1px” borderwidth2=”1px 1px 1px 1px” titlemargin=”5″ height=”45″ title=”POLITICA DE SECURITATE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL” clr=”#ffffff” borderclr=”#2f9ec6″ bgclr=”#2f9ec6″ bodybg=”#ffffff” borderclr2=”#2f9ec6″]ASPECTE GENERALE

DOMENIUL DE APLICARE A POLITICII DE SECURITATE

CADRUL JURIDIC APLICABIL

ADUCEREA LA CUNOȘTINȚĂ ȘI ELIBERAREA COPIILOR POLITICII DE SECURITATE

PERIMETRUL DE SECURITATE AL OPERATORULUI DE DATE

MODUL DE APLICARE A CLAUZELOR REGULATORII PREVĂZUTE DE POLITICA DE SECURITATE

INTERACȚIUNEA OPERATORULUI CU AUTORITATEA RESPONSABILĂ ȘI CU ALTE ORGANE DE CONTROL SAU CU ORGANELE DE OCROTIRE A LEGII

PRINCIPIILE GENERALE DE CONFORMITATE LA PRELUCRAREA DATELOR

TEMEIURILE LEGALE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PERSOANA RESPONSABILĂ DE POLITICA DE SECURITATE

DREPTURILE SUBIECȚILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

CERINȚE DE SECURITATE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

AUDITUL SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ

ASIGURAREA INTEGRITĂȚII SISTEMELOR INFORMAȚIONALE

GESTIONAREA INCIDENTELOR DE SECURITATE

CONTESTAREA

RĂSPUNDEREA[/accordion_son][accordion_son title_padding=”15″ size=”20″ gradientbg=”” borderwidth=”1px 1px 1px 1px” borderwidth2=”1px 1px 1px 1px” titlemargin=”5″ height=”45″ title=”REGULAMENTUL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ RESURSE UMANE” clr=”#ffffff” borderclr=”#2f9ec6″ bgclr=”#2f9ec6″ bodybg=”#ffffff” borderclr2=”#2f9ec6″]PROCESELE CE IMPLICĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ RESURSE UMANE

DURATA DE STOCARE

DREPTURILE SUBIECȚILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

MODUL DE COLECTARE A DATELOR CU CARACTE PERSONAL

SURSELE DE PROVENIENȚĂ A DATLEOR

MĂSURILE DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CONTROLUL ȘI RĂSPUNDEREA

Fișa de evidență a modificării și completării Regulamentului

Fișa de evidență a multiplicării Regulamentului[/accordion_son][accordion_son title_padding=”15″ size=”20″ gradientbg=”” borderwidth=”1px 1px 1px 1px” borderwidth2=”1px 1px 1px 1px” titlemargin=”5″ height=”45″ title=”REGULAMENTUL PRIVIND PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR CE CONȚIN DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ FINANCIAR-CONTABIL” clr=”#ffffff” borderclr=”#2f9ec6″ bgclr=”#2f9ec6″ bodybg=”#ffffff” borderclr2=”#2f9ec6″]PERSOANELE VIZATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ FINANICAR-CONTABIL

OBIECTUL DE REGLEMENTARE

FUNDAMENTAREA JURIDICĂ

OBLIGAȚIILE LEGALE ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ FINANCIAR-CONTABIL

PERSOANA RESPONSABILĂ PENTRU PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SCOPUL PRELUCRĂRII ȘI CATEGORIILE DE DATE
CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

TEMEIUL LEGAL LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ FINANCIAR-CONTABIL

LOCAȚIA ȘI DESCRIEREA SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ FINANCIAR-CONTABIL

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DURATA DE STOCARE

DREPTURILE ANGAJAȚILOR ȘI PERSOANELOR VIZATE

MĂSURILE DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ FINANCIAR-CONTABIL

IDENTIFICAREA ȘI AUTENTIFICAREA UTILIZATORULUI SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ FINANCIAR-CONTABIL

AUDITUL SECURITĂȚII ÎN SISTEMELE DE EVIDENȚĂ FINANCIAR-CONTABIL

ASIGURAREA INTEGRITĂȚII INFORMAȚIILOR DIN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ FINANCIAR-CONTABIL

GESTIONAREA INCIDENTELOR DE SECURITATE A SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ FINANCIAR-CONTABIL

Fișa de evidență a modificării și completării Regulamentului

Fișa de evidență a multiplicării Regulamentului[/accordion_son][accordion_son title_padding=”15″ size=”20″ gradientbg=”” borderwidth=”1px 1px 1px 1px” borderwidth2=”1px 1px 1px 1px” titlemargin=”5″ height=”45″ title=”REGULAMENTUL PRIVIND PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR CE CONȚIN DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ CORESPONDENȚA” clr=”#ffffff” borderclr=”#2f9ec6″ bgclr=”#2f9ec6″ bodybg=”#ffffff” borderclr2=”#2f9ec6″]PERSOANA RESPONSABILĂ PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SCOPUL PRELUCRĂRII ȘI CATEGORIILE DE DATE PRELUCRATE

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

MODUL DE COLECTARE A DATELOR CU CARACTE PERSONAL ȘI SURSELE DE PROVENIENȚĂ

CONDIȚII GENERAL DE ȚINERE A SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ

CONDIȚII GENERAL PRIVIND COLECTAREA ȘI ÎNREGISTRAREA DATELOR ÎN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ

CERINȚE PRIVIND PĂSTRAREA ȘI FURNIZAREA INFORMAȚIILOR

CONDIȚIILE DE FORMĂ ȘI PROCEDURĂ PRIVIND ȚINEREA REGISTRULUI ELECTRONIC

CERINȚELE DE SECURITATE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Fișa de evidență a modificării și completării Regulamentului

Fișa de evidență a multiplicării Regulamentului[/accordion_son][accordion_son title_padding=”15″ size=”20″ gradientbg=”” borderwidth=”1px 1px 1px 1px” borderwidth2=”1px 1px 1px 1px” titlemargin=”5″ height=”45″ title=”REGULAMENTUL PRIVIND PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR CE CONȚIN DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ BENEFICIARII CONTRACTUALI” clr=”#ffffff” borderclr=”#2f9ec6″ bgclr=”#2f9ec6″ bodybg=”#ffffff” borderclr2=”#2f9ec6″]LOCAŢIA ȘI DESCRIEREA SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ BENEFICIARII CONTRACTUALI

DURATA DE STOCARE

TRANSMITEREA TRANSFRONTALIERĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONA

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

MĂSURILE DE PROTECŢIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL ASIGURARE

IDENTIFICAREA ŞI AUTENTIFICAREA UTILIZATORULUI SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ BENEFICIARII CONTRACTUALI

AUDITUL SECURITĂŢII ÎN SISTEMELE DE EVIDENȚĂ BENEFICIARII CONTRACTUALI

ASIGURAREA INTEGRITĂŢII INFORMAŢIILOR DIN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ BENEFICIARII CONTRACTUALI

GESTIONAREA INCIDENTELOR DE SECURITATE A SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ BENEFICIARII CONTRACTUALI

Fișa de evidență a modificării și completării Regulamentului

Fișa de evidență a multiplicării Regulamentului[/accordion_son][accordion_son title_padding=”15″ size=”20″ gradientbg=”” borderwidth=”1px 1px 1px 1px” borderwidth2=”1px 1px 1px 1px” titlemargin=”5″ height=”45″ title=”REGULAMENT PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ PAGINA WEB” clr=”#ffffff” borderclr=”#2f9ec6″ bgclr=”#2f9ec6″ bodybg=”#ffffff” borderclr2=”#2f9ec6″]SCOPUL PRELUCRĂRII ȘI CATEGORIILE DE DATE PRELUCRATE

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

MODUL DE COLECTARE A DATELOR CU CARACTE PERSONAL ȘI SURSELE DE PROVENIENȚĂ

CONDIȚII GENERALE DE ȚINERE A SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ

PUBLICAREA CONȚINUTULUI INFORMAȚIONAL

LEGĂTURI CU ALTE SISTEME DE EVIDENȚĂ

LOCAȚIA, DESCRIEREA ȘI SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ

ACCESUL LA DATELE PERSONALE ȘI DEZVĂLUIREA ACESTORA

DREPTURILE SUBIECȚILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

MĂSURILE DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

IDENTIFICAREA ȘI AUTENTIFICAREA UTILIZATORULUI SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ

AUDITUL

GESTIONAREA INCIDENTELOR DE SECURITATE A SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ

Fișa de evidență a modificării și completării Regulamentului

Fișa de evidență a multiplicării Regulamentului[/accordion_son][accordion_son title_padding=”15″ size=”20″ gradientbg=”” borderwidth=”1px 1px 1px 1px” borderwidth2=”1px 1px 1px 1px” titlemargin=”5″ height=”45″ title=”REGULAMENTUL PRIVIND SUPRAVEGHEREA PRIN MIJLOACE VIDEO” clr=”#ffffff” borderclr=”#2f9ec6″ bgclr=”#2f9ec6″ bodybg=”#ffffff” borderclr2=”#2f9ec6″]ACCESUL LA DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI DEZVĂLUIREA ACESTORA

MĂSURILE DE PROTECȚIE

DURATA STOCĂRII

INFORMAREA SUBIECȚILOR DE DATE

EXERCITAREA DREPTURILOR DE ACCES, INTERVENŢIE ŞI OPOZIŢIE

AUDITUL[/accordion_son][/accordion_father]

Angajatul nostru vă va ajuta oricînd.

Puneți întrebări și obțineți răspuns.

LĂSAȚI O CERERE

Putem reveni cu un sunet, o să vă înțelegem, o să vă dăm un sfat.

  Contabilitatea și suportul companiei este afacerea noastră. Investim în ea în fiecare zi timpul și banii noștri.

  În condițiile în care legislația noastră suferă modificări semnificative în fiecare zi, iar contabilitatea se află la îmbinarea codului financiar, fiscal, muncii, civil și a codului contravențional, noi am recrutat divers personal calificat, fără de care nu este posibil acordarea serviciilor de înaltă calitate.

  În acordarea serviciilor de contabilitate, este implicat nu doar contabilul șef, ci și un responsabil pe resursele umane, un avocat, un specialist în protecția muncii, un responsabil în protecția datelor cu caracter personal și un programator 1C, unde fiecare persoană responsabilă asigură calitate în domeniul său, iar în ansamblu, transparență și calitate a contabilității în companie. Noi suntem asigurați cu tot de ce aveți nevoie.

  Dispunem de spațiu pentru organizarea ședințelor, ridicăm singuri documentele, avem versiuni actualizate ale programelor de contabilitate. Nu trebuie să investiți în propriul departament de contabilitate sau să vă asumați riscul angajării unui contabil part-time.Clienții noștri se preocupă doar de afacerea lor, iar garanția unei contabilități de înaltă calitate este asigurată de contractul pentru servicii și asistență contabilă.

  Lucrăm atât în Chișinău, cât și în toată Moldova. Serviciile de contabilitate oferite de compania noastră au un preț rezonabil și nu diferă mult de costul serviciilor unui contabil part-time.

  Peste 10 ani de experiență.

  Zeci de clienți mulțumiți.

  Nu pierdeți timpul

  SUNAȚI ACUM!

  Suportul contabil – la cheie

  • Address: Chisinau, str.Academiei 5
  • +(373) 76-714-776
  • econtprof@mail.ru
  [social_vc_father align=”center”][social_vc_son icon=”fab fa-facebook-f”][social_vc_son icon=”fab fa-google”][social_vc_son icon=”fab fa-youtube”][/social_vc_father]