fbpx
str. Academiei 5
Chisinau
9:00 - 18:00
Luni - Vineri
+ (373) 76-714-776
econtprof@mail.ru
Home - - 1C: ÎNTREPRINDERE 8. MANAGEMENTUL COMPANIEI PENTRU MOLDOVA. VERSIUNE DE BAZĂ

Single Product

1C: ÎNTREPRINDERE 8. MANAGEMENTUL COMPANIEI PENTRU MOLDOVA. VERSIUNE DE BAZĂ

3,000.00 MDL

Marketing și vânzări, livrare și aprovizionare, fabricarea produselor, stocuri și depozit, evidența mișcării mijloacelor bănești, evidența activelor imobilizate, personalul și decontările cu personalul, rapoarte detaliate.

Quantity
Category:

Descriere

Există un bloc de producție cu drepturi depline, un bloc larg de evidență a personalului și salariilor, conține un bloc analitic pentru planificare și încărcare, analiza eficienții muncii și multe altele. 1C Întreprindere – Managementul companiei pentru Moldova, versiunea de bază funcționează doar în modul monopol. Se actualizează regulat. Potrivit pentru automatizarea întreprinderilor mici.

Angajatul nostru vă va ajuta oricînd.

Puneți întrebări și obțineți răspuns.

LĂSAȚI O CERERE

Putem reveni cu un sunet, o să vă înțelegem, o să vă dăm un sfat.

  Caracteristici funcționale ale 1C Întreprindere Managementul Companiei Versiunea de bază

  Limbajul interfeței

  1C Managementul Companiei 8.3 acceptă următoarele limbi:
  • Rusă
  • Română

  Evidența documentelor

  Principala modalitate de reflectare a tranzacțiilor comerciale în evidența contabilă este introducerea documentelor de program care corespund documentelor contabile primare. În plus, puteți introduce tranzacții individuale direct.

  Evidența pentru mai multe firme

  Susține păstrarea evidenței mai multor companii în baze de informații separate;

  Compoziția produsului

  În componența produsului se include:
  • Platforma tehnologică 1C Întreprindere 8.3
  • Configurarea 1C Managementul companiei pentru Moldova
  • Licență (Livrare electronică)

  Mod rețea

  Se menține lucrul în modul de rețea. Număr de utilizatori simultani 1.

  Mod de operare la distanță

  Programul poate fi accesat atât prin rețeaua locală, cât și prin internet.

  Consolidare

  Cu ajutorul programului, puteți ține evidența activităților economice ale mai multor organizații. Evidența contabilă a fiecărei organizații poate fi păstrată la fiecare în propria bază de informații separată. 

  Indicatori de activitate

   Indicatorii principali rezumativi sunt afișați în “Monitorul Managerului”:
  ■ soldurile numerarului de pe conturi și din casa întreprinderii;
  ■ dinamica vânzărilor;
  ■ datorii (generale, restante);
  ■ creanțe (generale, restante);
  ■ profituri și pierderi;
  ■ obligațiile neîndeplinite față de cumpărători și clienți pentru transportarea bunurilor și furnizarea serviciilor;
  ■ obligații neîndeplinite față de cumpărători și clienți pentru transportul de bunuri și furnizarea de servicii;
  ■ obligațiile neîndeplinite ale furnizorilor și contractanților pentru furnizarea bunurilor și serviciilor.
  În plus, puteți obține următoarele informații:
  ■ indicatori generali: vânzări, venituri și cheltuieli, starea fondului de rulment (mijloce bănești, stocuri și datorii);
  ■ mijloace bănești: solduri și fluxuri de numerar defalcate pe elemente, pentru perioada respectivă;
  ■ datorii: solduri și dinamică pentru perioadă, în funcție de termenii datoriei;
  ■ creanțe: solduri și dinamică pentru perioadă, în funcție de termenii datoriei.
  .

  Secțiunea de producție

  1C Managementul companiei pentru Moldova 8 menține gestionarea proceselor de producție, performanța muncii, furnizarea serviciilor. Managementul producției prevede optimizarea chieltuielilor, calculul de facto a semicostului produselor și semifabricatelor.

  Managementul se realizează prin:

  Managementul se realizează prin:
  ■ Managementul resurselor la producția și încărcarea echipamentelor;

  ■ Planuri de producție prin blocaje;

  ■ Instrumente pentru planificare flexibilă, prioritizarea executării comenzii;

  ■ Managementul producției la nivel interdepartamental și intradepartamental.
  Gestionarea datelor cu privire la compoziția și tehnologia lucrului efectuat și a produselor fabricate se efectuează folosind specificații.
  Planul programului de producție este format din comenzi pentru producție; planul programului lucrului îndeplinit, furnizarea serviciilor – comenzi pentru producție și comenzi de lucru.
  Planificarea descărcării resurselor întreprinderii se efectuiază după comenzile de producție și ordinile de lucru.
  Comenzile de producție înregistrate au următoarele caracteristici:
  ■ pot fi surse pentru satisfacerea nevoilor comenzilor clienților;
  ■ pentru comenzile de producție se calculează necesitatea materialelor și componentelor;
  ■ în comenzile deschise pentru producție pot fi generate necesitățile apărute în urma cerințelor la comenzile noi ale clienților.
  „1C: Managementul companiei pentru Moldova 8” vă permite să înregistrați însuși fabricarea producției. Eliberarea poate fi emisă atât în unitatea de producție, cât și în depozit (de exemplu, ambalare, asamblarea seturilor). Produsul este pus la evidență în unitatea structurală care l-a eliberat și poate fi mutat într-o altă unitate structurală – de exemplu, într-un depozit pentru vânzare ulterioară sau în următorul atelier după cum este traseul tehnologic.
  Efectuarea lucrului (prestarea serviciului) și predarea acestuia către client se reflectă în actul de muncă a lucrărilor efectuate, precum și direct în ordinele de lucru.
  Există două funcții pentru planificarea muncii angajaților:
  ■ ordine bazate pe înțelegere reciprocă – se utilizează pentru emiterea sarcinilor de efectuare a operațiunilor tehnologice ale ciclului de producție către executorii cu salariile bazate pe comun acord; ordinile pot fi individuale și de echipă;
  ■ sarcini de lucru – se utilizează pentru a planifica programul volumului de muncă al angajaților în cadrul proiectelor interne sau externe.
  Oferă înregistrarea informațiilor de facto despre efectuarea lucrărilor după comenzi și sarcini. Această informație poate fi utilizată în viitor la calcularea salariilor, precum și pentru a evalua eficacitatea muncii și a efectua o analiză a planului de facto a muncii personalului.
  Pentru evidența contabilă a chieltuielilor întreprinderii și calcularea senicosturilor reale sunt acceptate următoarele funcții :
  ■evidența contabilă a chieltuielilor efective – se ține în secțiunile necesare în coeficienți valorici și naturali;
  ■ distribuirea chieltuielilor materiale și nemateriale suportate la eliberare – se poate face atât pentru perioada specificată, cât și în baza unui document de eliberare concret;
  ■ calculul regulamentar al sinicostului real de producție eliberată la sfârșitul perioadei;
  ■ un raport privind sinicosturile producției eliberate și lucrărilor efectuate.

  Evidența stocurilor la depozit

  Pe depozite se poate de ținut evidența contabilă cantitativă sau cantitativ-valorică. În cazul evidenței contabile cantitativ-valorice, evaluarea mărfurilor și materialelor pentru fiecare depozit este calculată separat – fiecare depozit va avea propria evaluare. Evidența stocurilor la depozit poate fi dezactivată dacă nu este necesară.
  Programul poate reflecta rezultatele inventarizării, care sunt verificate automat cu datele evidenței contabile. În baza inventarierii, se reflectă surplusurile depistate și se casează lipsurile.

  Secțiunea vânzări

  „1C: Managementul companiei pentru Moldova 8” susține menținerea gamei de produse, prețurile și reducerile întreprinderii, planificarea vânzărilor, precum și lucrul cu cumpărătorii și clienții.
  Operațiunile cu gama de produse sunt automatizate în program:
  ■ înregistrarea și stocarea nomenclaturii (bunurilor și serviciilor) întreprinderii;
  ■ înregistrarea și stocarea diferitelor tipuri de prețuri ale articolelor, tipărirea diferitelor tipuri de liste de prețuri;
  ■ înregistrarea tipurilor de reduceri și majorări;
  ■ stabilirea și modificarea prețurilor, calcularea prețurilor în funcție de tipul de bază al prețurilor, prețurile articolelor sau prețurile contragenților, rotunjire.
  În programă se menține:
  ■ stocarea metodei de calcul a prețului (tipul de bază al prețurilor și procentul de majorare), susținerea prețurilor dinamice și calculate;
  ■ stocarea formatului pentru tipul prețurilor articolelor, utilizate la afișarea prețurilor în lista de prețuri;
  ■ stocarea informațiilor despre utilizatorul care a schimbat prețul articolului.
  Planurile vânzărilor pot fi formate în termeni fizici și valorici și întocmite pe întreprindere în ansamblu sau pe divizii individuale.
  Pentru a analiza eficacitatea vânzărilor, se formează o analiză plan de-facto a vânzărilor pe departamente individuale, grupuri de articole și bunuri.
  Pregătirea vânzărilor și lucrul cu clienții din program, sunt efectuate prin următoarele operațiuni:
  ■ înregistrarea și stocarea informațiilor de contact ale clienților;
  ■ înregistrarea și stocarea listei persoanelor de contact ale contragenților și a informațiilor de contact ale acestora;
  ■ înregistrarea evenimentelor care interacționează cu cumpărătorii și clienții (apeluri primite și efectuate, scrisori, întâlniri etc.);
  ■ înregistrarea contractelor cu cumpărătorii;
  ■ înregistrarea comenzilor cumpărătorilor (comanda este de fapt o specificație pentru contract, care reflectă tipurile de bunuri, lucrările, timpul de livrare / execuție, precum și costul);
  ■ înregistrarea comenzilor de lucru (o comandă de lucru este concomitent și un document de planificare a lucrărilor în curs de execuție și oferire de servicii, precum și un document propriu-zis care confirmă de-facto munca efectuată , furnizarea serviciilor, vânzarea bunurilor, evidența contabilă a chieltuielilor materiale și de retribuire a muncii) ;
  ■ îmbinarea comenzilor clienților în proiecte;
  ■ formarea graficului expedierii bunurilor, muncii efectuate, furnizării serviciilor;
  ■ satisfacerea cererii de bunuri, lucrări, servicii generate de comenzile cumpărătorilor, prin rezervarea soldurilor gratuite a bunurilor din depozite, plasarea comenzilor către furnizori și / sau comenzile de producție;
  ■ urmărirea furnizării comenzii cumpărătorului cu bunuri, produse, lucrări și servicii.
  Programul acceptă următoarele scheme de vânzare:
  ■ vânzări din depozit și la comandă;
  ■ expediere în credit sau cu plată în avans;
  ■ comercializarea bunurilor, acceptate de comisie;
  ■ transmiterea bunurilor spre realizare, către un agent comisionar.
  Înregistrarea documentară a vânzărilor produselor, lucrărilor și serviciilor, se efectuează prin facturi fiscale sau acte de primire-predare a lucrărilor efectuate, precum și prin comenzi-ordine. Facturile sunt generate în baza documentelor de vânzare.

  Vînzări cu amănuntul

  Companiile de comerț cu ridicata au adesea puncte de vânzare cu amănuntul automatizate și neautomatizate. Punctele de vânzare cu amănuntul pot fi amplasate la distanță (pe teritoriul pieței, mall, etc.) sau pot fi amplasate direct pe teritoriul biroului companiei.
  În punctele de vânzări cu amănuntul, se poate efectua evidență contabilă cantitativă și cantitativ-valorică. Pentru evidența contabilă cantitativă și cantitativ-valorică se utilizează:
  ■ sistemele evidenței contabile ale biroului central (în cazurile în care magazinul se află pe teritoriul companiei sau are acces la distanță în regim Online);
  ■ un caiet în care agenții de vânzări introduc periodic evidența vânzărilor, manual.
  În cazurile în care organizația nu dispune de mijloace speciale de automatizare care permit păstrarea evidenței contabile cantitativ-valorică a mărfurilor, sau nu este posibilă efectuarea periodică a inventarierii, evidența contabilă valorică este menținută la punctul de vânzare.
  Subsistemul vă permite să automatizați activitatea în punctele de vânzare cu amănuntul în următoarele tipuri:
  ■ puncte de vânzare cu amănuntul în biroul unei companii angro cu registrator fiscal (MCC Online);
  ■ puncte de vânzare cu amănuntul cu MCC autonomă (evidența „în caiet”, evidență cu inventariere periodică);
  ■ puncte de vânzare cu contabilitate valorică.
  În cadrul subsistemului, este prevăzută posibilitatea de a obține rapoartele necesare:
  ■ conform documentelor de primire / predare – facturi cu prețuri de vânzare cu amănuntul;
  ■ raportul privind rulajele și stocurile de mărfuri la prețurile cu amănuntul;
  ■ raportul privind vânzările la prețurile cu amănuntul;
  ■ tipărirea etichetelor și a prețurilor.

  Secțiunea Achiziții

  „1C: Managementul companiei pentru Moldova 8” oferă asistență pentru procesul de gestionare a stocurilor întreprinderii.
  Serviciului de aprovizionare, operativ îi sunt furnizate informații pentru a determina și asigura nevoile interne și externe de bunuri și servicii. În special, serviciul este informat despre prezența unor nevoi nesecurizate in stocul de mărfuri și materiale, lucrări și servicii; achiziții efective; comenzi deschise ale furnizorilor și comenzi de producție.
  Cerințele sunt îndeplinite prin rezervarea mărfurilor în soldul liber în locurile de depozitare, precum și prin plasarea lor în comenzile furnizorilor și în comenzile de producție.
  Pentru a asigura procesul de cumpărare a bunurilor, serviciilor și de colaborare cu furnizorii, sunt automatizate următoarele operațiuni:
  ■ înregistrarea furnizorilor și a datelor de contact;
  ■ stocarea prețurilor furnizorilor și concurenților, tipărirea price-listului contragenților;
  ■ stocarea tipului de prețuri, a tipului de reduceri, a tipului de prețuri ale contragenților conform contractului;
  ■ stocarea informațiilor despre utilizatorul care a schimbat prețul articolului contragentului;
  ■ înregistrarea și stocarea listei cu persoanele de contact ale contragenților și a datelor de contact ale acestora;
  ■ înregistrarea evenimentelor la interacțiunea cu furnizorii și contractorii (apeluri primite și efectuate, scrisori, întâlniri etc.);
  ■ înregistrarea comenzilor către furnizori și controlul executării lor;
  ■ formarea unui program de livrare;
  ■ calcularea cerințelor în stoc, determinarea lipsurilor în stocuri, generarea recomandărilor pentru completarea stocurilor prin generarea comenzilor de producție sau a comenzilor către furnizori.
  Intrarea stocurilor de mărfuri și materiale la întreprindere poate fi reflectată în conformitate cu diferite scheme:
  ■ chitanță de plată de la contragent,
  ■ achiziție efectuată de către o persoană responsabilă,
  ■ realizarea mărfii primită de la un agent de comision,
  ■ Primirea materiilor prime și materialelor pentru prelucrare.
  Se menține funcția de înregistrare a chieltuielilor suplimentare pentru achiziționarea stocurilor de mărfuri și materiale.
  Pentru păstrarea evidenței stocurilor companiei, în majoritatea depozitelor sunt prevăzute următoarele opțiuni:
  ■ evidența separată a stocurilor – bunurilor proprii, materialelor, produselor, precum și bunurilor primite și predate la realizare și materialelor primite și transferate pentru procesare;
  ■ evidența caracteristicilor arbitrare ale articolului (culoare, dimensiune etc.), precum și a loturilor în stoc;
  ■ evidența în contextul locurilor de depozitare (zone, stilajuri, rafturi etc.);
  ■ mutarea stocurilor (între locurile de depozitare, punerea în funcțiune și returul din punerea în funcțiune , casarea pentru necesități interne);
  ■ rezervarea stocurilor (evidența stocurilor și chieltuielilor în contextul comenzilor clienților);
  ■ utilizarea unei scheme de evidență a inventarului bazată pe comenzi (ordine de intrare pe depozit, ordine de eșire pe depozit);
  ■ tipărirea etichetelor și prețurilor.
  Se mențin funcțiile de inventariere a rezervelor și reflectarea rezultatelor inventarierii: reflectarea surplusurilor și casarea lipsurilor.

  Execuția lucrărilor

  „1C: Managementul companiei pentru Moldova 8” susține posibilitatea de a vinde idei care implică casarea materialelor și evidența chieltuielilor pentru forța de muncă. Prestarea serviciilor se înregistrează folosind ordinul de lucru, care este concomitent și un document de planificare a lucrărilor executate și lucrărilor prestate, precum și un document propriu-zis care confirmă faptul efectuării muncii, prestării serviciilor, vânzării bunurilor, evidența chieltuielilor materiale și de retribuire a muncii.
  Ordinul de lucru acceptă posibilitatea planificării resurselor întreprinderii, pe care o puteți aplica cu ajutorul ARM „Programator”.

  Banca și casa

  A fost implementată evidența circulației mijloacelor bănești din casierie și din conturile bacare și prin tranzacții valutare. Se menține introducerea și tipărirea ordinelor de plată, a registrului de casă, precum și formarea operativă a unui calendar cu conturile de plată. Au fost automatizate operațiunile de decontări cu furnizorii, cumpărătorii și persoane responsabile (inclusiv transferul mijloacelor bănești pe cardurile bancare ale angajaților sau cardurile bancare corporative), depunerea numerarului într-un cont curent și primirea numerarului în baza cecului, cumpărarea și vânzarea valutei străine. A fost implementat un mecanism de schimb de informații cu programe de tipul „Clientul băncii”.

  Mijloace fixe și active nemateriale

  Configurația acceptă păstrarea evidenței proprietăților: mijloacelor fixe și activelor nemateriale ale organizației.
  Mecanismul de lucru cu proprietățile vă permite să:
  ■ țineți evidența proprietății și să calculați amortizarea;
  ■ să luați la evidență proprietatea, să-i modificați parametrii;
  ■ să vindeți și să casați proprietatea.

  Salariul și personalul

  Programul ține evidența personalului și evidența plăților către personal privind salariul, inclusiv și a angajaților care lucrează prin cumul, evidența orelor de lucru (tabelul de pontaj), înregistrarea rezultatelor calculelor automate ale salariilor pentru angajații întreprinderii. Este asigurată formarea formelor unificate în conformitate cu legislația muncii.
  Sunt automatizate următoarele operațiuni:
  – evidența personalului și evidența timpului de lucru al angajaților întreprinderii;
  – calcularea salariilor pentru angajații întreprinderii cu posibilitatea de a specifica metoda evidenței separat pentru fiecare tip de calcul;
  – transferul și concedierea personalului;
  – evidența reținerilor;
  – Evidența decontărilor cu angajații până la plata salariilor și transferul salariilor în conturile de card ale angajaților;
  – posibilitatea de a genera rapoarte analitice privind decontările cu personalul, calculelor și reținerilor din salariile angajaților;

  Închiderea lunii

  Sunt automatizate operațiunile efectuate cu regularitate la sfârșitul lunii, inclusiv reevaluarea valutei, casarea consumurilor viitoarelor perioade, determinarea rezultatelor financiare și altele. Asistentul de închidere lunară vă permite să identificați operațiunile lunare regulamentare necesare pentru închiderea lunii și să le efectuați în ordinea corectă. În cursul efectuării operațiunilor regulamentare, se efectuează verificări suplimentare ale corectitudinii evidenței și, dacă sunt detectate erori în evidență, sunt afișate mesaje cu o descriere detaliată a erorii, indicând documentul sau setarea care trebuie modificată pentru a rezolva problema .

  Evidența Analitică

  În soluția aplicată „1C: Managementul companiei pentru Moldova 8” este implementată posibilitatea de a menține evidența managementului, de a obține bilanțul managementului, de a forma și de a analiza rezultatele financiare.
  Pentru aceste scopuri, în sistemă este prevăzut planul cu conturi de gestionare și mecanismul validării documentelor gestionare.
  Datorită disponibilității rapoartelor, precum bilanțul contabil, soluția aplicației vă permite să primiți raportul situației financiare pentru o perioadă de timp arbitrară.
  Pentru evidența veniturilor și cheltuielilor, se poate utiliza metoda de calcul sau metoda de calcul și de casă.
  Evidența analitică a veniturilor și cheltuielilor prin metoda de calcul se realizează în direcția domeniilor de activitate, diviziunilor, comenzilor clienților, elementelor (conturilor) de venituri și cheltuieli.
  Conform datelor evidenței de gestiune, utilizatorul are posibilitatea de a genera rapoarte financiare de bază:
  ■ soldul de gestiune,
  ■ declarația privind profitul și pierderile,
  ■ raportul privind circulația mijloacelor bănești.
  Sistemul ne dă posibilitatea de a înregistra planuri financiare (bugete):
  ■ soldul prognozat,
  ■ bugetul profitului și pierderilor,
  ■ bugetul circulației mijloacelor bănești.

  Funcționalitate

  Utilizatorul poate seta (personaliza) în mod independent nivelul detalizat, parametrii grupurilor și criteriile de selectare a datelor în rapoarte, în conformitate cu specificul sarcinilor rezolvate, precum și să-și formeze propriile opțiuni și setări pentru rapoarte. Puteți crea șabloane pentru oferte comerciale și contracte, ceea ce îi permit promt să trimită contracte și oferte clienților. Puteți crea șabloane pentru scrisori și mesaje prin SMS.
  Nu vă pierdeți timpul

  SUNAȚI ACUM

  Comandați 1C Întreprindere 8.3 Managementul companiei pentru Moldova, funcționalitate – Versiunea de baza

  • +(373) 76-714-776

  Soluție complexă, program de management „1C Întreprindere 8.3 Managementul companiei” pentru Moldova. Conceput pentru a înregistra toate tranzacțiile comerciale necesare întreprinderilor mici. 

  3,000.00 MDLAdaugă în coș

  Calitatea bazei demo depinde direct de încărcarea serverului și de viteza internetului. Ne cerem scuze pentru neplăcerile pe care acestea le pot provoca.

  0

  My wishlist