fbpx
str. Academiei 5
Chisinau
9:00 - 18:00
Luni - Vineri
+ (373) 76-714-776
econtprof@mail.ru
Home - - 1C:Contabilitate 8. pentru Moldova

Single Product

1C:Contabilitate 8. pentru Moldova

6,000.00 MDL

Interfață bilingvă, actualizări regulate, compartimente de producție extinse, evidență personală deplină, compartiment extins al contabilității cadrelor și salarizării, potrivit pentru orice întreprindere, inclusiv rezidenți ai parcului IT, controlul calității companiei 1C

Quantity
Category:

Descriere

Soluții aplicate, programa pentru contabil „Contabilitate 1C” pentru Moldova. Conceput pentru a înregistra toate tranzacțiile comerciale necesare. La elaborare s-a luat în considerație experiența a mii de întreprinderi. Se conformează cu normele în vigoare a legislației din Moldova , se actualizează lunar. Controlul calității a trecut la nivelul sediului central 1C. Cel mai promițător produs pentru automatizarea contabilității întreprinderilor cu diferite forme de organizare juridică și regimuri fiscale. Potrivit pentru toți, fără excepție, inclusiv pentru rezidenții parcurilor IT și a organizațiilor publice.

Angajatul nostru vă va ajuta oricînd.

Puneți întrebări și obțineți răspuns.

LĂSAȚI O CERERE

Putem reveni cu un sunet, o să vă înțelegem, o să vă dăm un sfat.

  Caracteristici funcționale 1C Contabilitate PROF

  Suport lingvistic

  1C Contabilitate 8.3 acceptă următoarele limbi:
  • Rusă
  • Română

  Contabilitatea documentelor

  ОPrincipala modalitate de reflectare a operațiunilor comerciale în contabilitate este introducerea documentelor în program, care corespund documentelor contabile primare. În afară de aceasta se permite, introducerea operațiunilor separat.

  Ținerea evidenței a cîteva firme

  Asigură ținerea evidenței mai multor companii într-o singură bază de informații;

  Asigură ținerea evidenței mai multor companii în baze cu informații separate;

  Structura produsului

  În structura produsului se include:
  • Platforma tehnologică 1C Întreprindere 8.3
  • Configuratie 1C Contabilitate pentru Moldova
  • Licență (Livrare electronică)

  Mod retea

  Se acceptă regimul onlain de lucru. Cantitatea de utilizatori concurenți este limitată de numărul de licențe disponibile.

  Mod de operare la distanță

  Accesul la program poate fi implimentat atît prin rețeaua locală,cît și prin internet.

  Consolidare

  Cu ajutorul programului, puteți ține evidența contabilă și fiscală a activităților economice ale mai multor organizații. Contabilitatea pentru fiecare organizație poate fi păstrată într-o bază de date separată. În același timp, configurația oferă posibilitatea de a utiliza o bază de informații comună pentru păstrarea evidenței mai multor instituții – persoane juridice.Acest lucru este convenabil dacă activitățile lor economice sunt strâns legate între ele: puteți utiliza liste comune de bunuri, contagenți(parteneri de afaceri), angajați, depozite (locații de depozitare) etc. dar darea de seamă obligatorie trebuie de format separat. „1C: Contabilitatea 8” susține contabilitatea și evidența fiscală a activităților organizațiilor cu diviziuni separate, atât evidențiate, cât și neivedențiate la bilanț separat.

  Impozitare

  Contabilitatea 1C a nivelului PROF susține evidența regimurilor de impozitare generale și speciale, fiecare companie poate instala setările corespunzătoare ale programului, pe baza formei organizatorico-juridice existente.Pentru a face acest lucru, trebuie să activați setările corespunzătoare ale programului, să completați politica contabilă, să instalați setări personale, ca urmare, veți obține ceea ce vă place.Este adaptat deasemenea și pentru rezidenții IT Park.

  Secția de producție

  Evidența bunurilor, materialelor și produselor finite este implimentată în conformitate cu „Inventarele” NAS și cu instrucțiuni pentru aplicarea sa. Sunt acceptate următoarele metode de evaluare a stocurilor disponibile:
  – la costul mediu,
  – la costul primei achiziții de stocuri (metoda FIFO).
  Pentru a susține metodele de evaluare FIFO, evidența pe stocuri este menținută în conturile de inventar. Diferite metode de evaluare pot fi aplicate independent pentru fiecare organizație.
  Este automatizat costul bunurilor și serviciilor produse de producția principală și auxiliară, luând în considerare prelucrarea materiilor prime furnizate de clienți. Pe parcursul lunii, evidența produsului finit se ține la costul planificat. La sfârșitul lunii, se calculează costul real al produselor fabricate și al serviciilor prestate.Pentru procesele tehnologice complexe care implică etape intermediare cu eliberarea produselor semifabricate, se menține evidența la depozit a produselor semifabricate și calculul automat al costului acestora.
  Programul oferă posibilitatea de a ține cont de diverse consumuri care nu sunt direct legate de lansarea produselor, furnizarea de lucrări, servicii și consumuri indirecte. La sfârșitul lunii, consumurile indirecte sunt casate automat.
  Pentru evidența cheltuielilor generale și administrative este folosită metoda “direct-hosting”. Această metodă presupune că cheltuielile generale și administrative se casează în luna în care au intrat și se atribuie în totalitate cheltuielilor din perioada curentă. Dacă organizația nu folosește metoda direct-hosting, atunci cheltuielile generale și administrative sunt distribuite între valoarea produsului fabricat și a produsului în curs de execuție.
  Atunci când se casează consumurile indirecte de producție, este posibil de utilizat diverse metode de distribuiri pe grupe de produse (servicii) din nomenclatură.Pentru consumurile indirecte de producție, este posibilă divizarea pe următoarele baze de repartizare:
  – volumul producției finite;
  – costul planificat;
  – salariul;
  – consumuri de materiale;
  – încasări;
  – consumuri directe;
  – conturi separate de evidență a consumurilor directe.
  Este automatizat calculul sinecostului produselor și serviciilor fabricate de producția principală și auxiliară, evidența prelucrării materiilor prime, evidența îmbrăcămintei de lucru, echipamentelor speciale, structurilor temporare, inventarului și a bunurilor de uz casnic. Pe parcursul lunii, evidența produsului finit se ține la costul planificat. La sfârșitul lunii, se calculează costul real al produselor finite și al serviciilor prestate.

  Evidența pe depozite

  Pe depozite se poate efectua evidența cantitativă sau cantitativă-valorică. În primul caz, puteți vedea soldurile din depozite numai în termeni cantitativi, iar evaluarea mărfurilor și materialelor în evidența contabilă și fiscală nu depinde de la care depozit au fost primite.
  În cazul evidenței cantitative-valorice, evaluarea mărfurilor și materialelor în evidența contabilă și fiscală pentru fiecare depozit este calculată separat – fiecare depozit va avea propria evaluare. Evidența depozitului poate fi dezactivată dacă nu este necesară.
  În programă poate fi reflectat rezultatul inventarierii, care este automat verificat cu datele evidenței. În baza actului de inventariere, se reflectă surplusul și minusurile depistate la inventariere.

  Comerț cu comision

  În program se ține evidența în temeiul comisionelor (agențiilor) cu contracte de vânzare și cumpărare.
  Este automatizată evidența vânzării bunurilor și serviciilor prin intermediul unui comisionar (agent). Se utilizează reflectarea operațiilor pentru transferul de bunuri la subcomisie. Când formulați un raport către expeditor sau înregistrați raportul unui agent de comision, puteți efectua din start un calcul și să reflectați reținerea comisionului.
  Este automatizată evidența serviciilor agențiilor din partea agentului (se oferă servicii din numele său, dar pe contul angajatorului) și din numele angajatorului (se oferă servicii prin intermediul agentului).
  Este automatizată evidența operațiunilor cu comisioane pentru achizițiile de bunuri și servicii, atât din partea comisionarului (agent), cât și din partea angajatorului (principal). S-a luat în considerare specificul înregistrării documentelor pentru evidența TVA în contextul acestor operațiuni. Atunci cînd faceți un raport către angajator, puteți efectua din start un calcul și reflecta reținerea comisionului.

  Operațiuni de comerț

  Este automatizată evidența operațiunilor de intrare și eșire a mărfurilor și serviciilor. Când se vând mărfuri, se emit conturi spre plată, se întocmesc facturi fiscale. Toate operațiunile privind comerțul cu ridicata sunt luate la evidență în baza contractelor dintre cumpărători și furnizori.
  Pentru comerțul cu amănuntul, sunt acceptate atât reflectarea rapidă a vânzărilor cu amănuntul, cât și reflectarea vânzărilor pe baza stocurilor rămase. Mărfurile cu amănuntul pot fi luate la evidență cu prețul de cumpărare sau de vânzare.
  Este acceptată plata prin intermediul creditelor bancare și utilizarea cardurilor de plată.
  Este automatizată reflectarea mărfurilor returnate de la cumpărător și furnizor.
  Configurația acceptă utilizarea mai multor tipuri de prețuri, de exemplu: en-gros, cu ridicata, cu amănuntul,prețul de achiziție și altele. Acest lucru facilitează reflectarea operațiunilor de intrare și eșire. Se oferă posibilitatea de a ține evidența nomenclaturii pe articole.

  Banca și casa

  A fost implementată evidența circulației mijloacelor bănești din casierie și din conturile bancare, precum și a operațiunilor valutare. Se menține introducerea și tipărirea registrului de casă, a ordinelor de încasare a numerarului și a dispozițiilor de plată.
  Pe baza documentelor de casă, se formează registru de casă în forma stabilită.
  Au fost automatizate operațiunile privind decontările cu furnizorii, cumpărătorii și persoanele responsabile (inclusiv transferul numerarului pe cardurile bancare ale angajaților sau cardurile bancare corporative), depunerea numerarului într-un cont curent și primirea numerarului în baza unui cec, cumpărarea și vânzarea valutei străine. La înregistrarea tranzacției, suma plăților automat se împarte în avans și plată.
  Ordinele de plată pentru achitarea impozitelor (contribuțiilor) pot fi generate automat.
  A fost implementat un mecanism de schimb de informații cu programa de tip „Clientului băncii”.

  Decontări reciproce

  În conturile de decontări cu contragenții, evidența analitică este ținută în compartimentul contragenților, contractelor, documentelor de decontare. Se menține compensarea automată a plății în avans atât în baza contractului în ansamblu, cât și în baza unui anumit document de decontare. Metoda de rambursare a datoriei în temeiul contractului poate fi specificată direct în documentele de plată. Metoda de compensare a avansurilor este indicată în actele de intrare și eșire.
  Evidența decontărilor cu furnizorii și cumpărătorii pot fi dusă în lei moldovenești,în unități convenționale și în valută străină. Diferențele de curs valutar sunt calculate automat pentru fiecare operațiune.
  În configurația programului se menține evidența rezervelor privind creanțele compromise.

  Salariul și cadrele

  În programă se ține evidența personalului și evidența privind retribuțiile față de salariați. Este asigurată formarea rapoartelor unificate în conformitate cu legislația muncii. Sunt automatizate următoarele operațiuni:
  – evidența cadrelor și evidența programului de lucru al angajaților companiei;
  – Calculul salariilor angajaților companiei care au salariu de bază, cu posibilitate de a specifica metoda reflectării în conturi aparte pentru fiecare tip de calcul;
  – calculul foilor de boală și a primelor de concediu
  – evidența reținerilor;
  – efectuarea de decontări cu angajații până la plata salariilor și transferul salariilor în conturile de card ale angajaților;
  – depozit;
  – calcularea impozitelor și contribuțiilor reglementate de legislație, a căror bază impozabilă este salariile angajaților din organizații;
  – formarea rapoartelor relevante către autoritățile fiscale și fondul național de asigurări sociale.

  Mijloace fixe și active nemateriale

  Evidența mijloacelor fixe și activelor nemateriale se efectuează în conformitate cu SNC „Active materiale și nemateriale pe termen lung”. Sunt automatizate operațiunile de bază a evidenței: intrărilor, luării la evidență, a calculului uzurii, modernizării,transmiterii, casării, inventarierii.

  Închiderea lunii

  Sunt automatizate operațiunile efectuate cu regularitate la sfârșitul lunii, inclusiv reevaluarea valutei, casarea consumurilor viitoarelor perioade, determinarea rezultatelor financiare și altele. Asistentul de închidere lunară vă permite să identificați operațiunile lunare de rutină necesare pentru închiderea lunii și să le efectuați în ordinea corectă. În cursul efectuării operațiunilor de rutină, se efectuează verificări suplimentare ale corectitudinii evidenței și, dacă sunt detectate erori de evidență, sunt afișate mesaje cu o descriere detaliată a erorii, indicând documentul sau setarea care trebuie modificată pentru a rezolva problema .

  Accesori

  Programul include, de asemenea, următoarele priorități ale serviciului:
  – căutare deplină a textului – căutare textului arbitrar după toate simbolurile de configurare (documente, cărți de referință etc.);
  descărcarea cursului de schimb de pe Internet;
  – schimb de date cu programele de tip „Bank Client”;
  – încărcarea clasificatorilor (țintă, mijloacelor fixe etc.) etc.
  A fost pusă în aplicare capacitatea de a impune restricții privind accesul la datele de evidență a organizațiilor individuale (persoanelor juridice sau antreprenorilor individuali). Utilizatorul cu drepturi de acces limitate nu are acces nu numai de a face careva schimbări, ci chiar de a vizualiza datele care îi sunt închise.
  „1C: Contabilitate 8 pentru Moldova” susține lucrul cu aparatele de casă(registratori fiscali).
  În configurație este inclus asistentul de actualizare a configurației, care vă permite să obțineți informații despre cele mai recente actualizări postate pe site-ul suport pentru clienți de pe rețeaua Internet și să instalați automat actualizările depistate. Dacă ați primit deja fișierul de actualizare,atunci asistentul vă permite să faceți actualizarea utilizând fișierul de livrare a actualizărilor sau fișierul de livrare a configurației din orice mapă locală sau de rețea.

  Evidența Rapoartelor

  Programul de contabilitate 1C include întregul formular obligatoriu de evidență a rapoartelor. Mai mult ca atît, în configurație este adăugată secțiunea de raportare reglementată,secțiunea de raportare a managementului și proiectantul raporturilor. Atunci când generați rapoarte, aveți posibilitatea de a personaliza gruparea, de a selecta și a sorta informațiile afișate în raport, pe baza specificului activităților organizației și a funcțiilor îndeplinite de utilizator.

  Funcționalitate

  Programul are o funcționalitate largă, cu toate acestea, pentru organizarea evidenței contabile într-o anumită organizație, de regulă, nu sunt necesare toate funcționalitățile. Pentru a preveni funcțiile inutile care nu sunt utilizate în evidența unei anumite organizații, acestea pot fi dezactivate.
  Există trei opțiuni pentru setarea funcționalității:
  – de bază;
  – selectivă;
  – completă.
  Funcționalitatea de bază este concepută pentru majoritatea întreprinderilor mici. Aceasta include caracteristici care sunt suficiente pentru scenariile lucrului de bază și, în același timp, are o interfață simplă.
  Organizațiile care necesită capacități suplimentare le pot activa sub forma personalizată a funcționalității. Formatul constă din mai multe file, în care sunt grupate capacități funcționale pe direcții și domenii de evidență contabilă.
  Fila Banca și casieria:
  – decontări în valută și în unități
  convenționale ;
  – ordine de plată;
  – dispoziții de încasare;
  – cereri de încasare.

  Fila Stocuri:
  – obiecte de mică valoare și scurtă durată;
  – mărfuri importate;
  – Conținutul nomenclatorului.
  Fila mijloacelor fixe și activelor nemateriale:
  – mijloace fixe;
  – active nemateriale.
  Fila Comerț:
  – Comert cu amanuntul;
  – comision de cumpărare;
  – comision de vanzare;
  – expediere fără transfer de proprietate;
  – gestionarea compensării avansurilor
  și stingerii datoriilor;
  Fila Producție:
  – producție.
  Funcționalitatea completă vă permite să utilizați toate caracteristicile programului.

  Politica contabilă

  Legislația actuală ne permite să alegem una dintre cele cîteva metode de evidență contabilă și fiscală pentru o serie de utilizări. Totalitatea metodelor de evidență contabilă selectate – observarea primară, măsurarea costurilor, gruparea curentă și generalizarea finală de facto a evidenței activității economice – este politica contabilă a organizației.
  Setul de metode (căi) permis de Codul Fiscal privind determinarea veniturilor și / sau cheltuielilor, recunoașterea, evaluarea și distribuirea acestora, precum și evidența altor indicatori necesari în scopuri fiscale ai activității financiar-administrative ale unui contribuabil , este o politică contabilă privind evidența fiscală.
  Cu scopul de a apropia evidența contabilă și cea fiscală și de a reduce la minimum diferențele fiscale,în programă după posibilitate se aplică parametri unici ai politicii contabile pentru evidența contabilă și cea fiscală.
  Nu vă pierdeți timpul

  SUNAȚI ACUM

  Comandați Contabilitate 1C, funcționalitate – TOTUL INCLUS

  • +(373) 76-714-776

  Contabilitate 1C PROF, împreună cu alte programe de evidență contabilă, concurează prin funcționalitatea extinsă (o unitate de producție cu drepturi depline, un bloc larg de evidență a personalului și salarii, politici contabile etc.). Pe lîngă raportarea standard și reglementată, conține un set de rapoarte de gestionare.Mai mult ca atît, în această versiune a 1C, sunt integrați diverși asistenți pentru a facilita lucrul contabilului. Programa de contabilitate 1C este foarte sociabilă.
  Este posibil să vă conectați cu Client-Banca, să faceți schimb cu E factura, susține lucrul cu echipamentele de casă. Ușor de instalat și configurat. Întreprindere 1C pentru Moldova PROF este oferită cu acces liber și pe o perioadă de grație ITS, licența avînd termen nelimitat, face să fie o investiție profitabilă,de înaltă calitate și accesibilă la preț.
  Calitatea bazei demo depinde direct de încărcarea serverului și de viteza internetului. Ne cerem scuze pentru posibilile inconveniente.

  6,000.00 MDLAdaugă în coș

  Качество работы демонстрационной базы напрямую зависит от загруженности сервера и скорости интернета . Приносим свои  извинения за возможные неудобства.

  0

  My wishlist