fbpx
str. Academiei 5
Chisinau
9:00 - 18:00
Luni - Vineri
+ (373) 76-714-776
econtprof@mail.ru
Home - - 1C: ÎNTREPRINDERE 8. CONTABILITATE PENTRU MOLDOVA. SET PENTRU 5 UTILIZATORI

Single Product

1C: ÎNTREPRINDERE 8. CONTABILITATE PENTRU MOLDOVA. SET PENTRU 5 UTILIZATORI

12,600.00 MDL

Un instrument profesional pentru menținerea evidențe contabile la întreprindere. Versiunea de rețea..Tasta pentru 5 conexiuni simultane. O interfață bilingvă  , actualizări regulate , un compartiment extins de producere , evidență integrală a cadrelor  , un compartiment larg a evidenței salariului, este potrivit pentru orice întreprindere, inclusiv pentru rezidenții IT Park .

Quantity
Category:

Descriere

Soluție aplicată, programa contabilului „Contabilitate 1C” pentru Moldova. Destinat pentru a înregistra toate tranzacțiile comerciale necesare.La elaborare s-a luat în considerare experiența a mii de întreprinderi.Se conformă normelor Legislației din Moldova, se actualizează lunar… Cel mai promițător produs pentru automatizarea evidenței contabile a întreprinderilor cu diferite forme juridice organizaționale și regim divers de impozitare. Potrivit pentru toți, fără excepție, inclusiv pentru rezidenții parcurilor IT și organizațiile publice.

Angajatul nostru vă va ajuta oricînd.

Puneți întrebări și obțineți răspuns.

LĂSAȚI O CERERE

Putem reveni cu un sunet, o să vă înțelegem, o să vă dăm un sfat.

  Caracteristici funcționale 1C Contabilitate PROF

  Suport lingvistic

  1C Contabilitate 8.3 acceptă următoarele limbi:
  • Rusă
  • Română

  Evidența documentelor

  Principala modalitate de reflectare a tranzacțiilor comerciale în evidența contabilă, este introducerea documentelor de program care corespund documentelor contabile primare. În plus, puteți introduce formule contabile de sine stătător.

  Evidența mai multor firme

  Se acceptă păstrarea evidenței mai multor companii într-o singură bază de date;

  Se menține păstrarea evidenței mai multor companii în baze de date separate;

  Compoziția produsului

  Produsul include:
  • Platforma tehnologică 1C Întreprindere 8.3
  • Configurare 1C Contabilitate pentru Moldova
  • Licență (livrare electronică) pentru 5 conexiuni simultane

  Mod rețea

  Se menține modul de operare în rețea. Numărul de utilizatori simultani este limitat de numărul de licențe disponibile.

  Mod de operare la distanță

  Programul poate fi accesat atât prin rețeaua locală, cât și prin internet.

  Consolidare

  Cu ajutorul programei, puteți ține evidența contabilă și fiscală a activităților economice ale mai multor organizații.Evidența pentru fiecare organizație poate fi păstrată într-o bază de date separată. În același timp, configurația oferă posibilitatea de a utiliza o bază de informații comună pentru păstrarea evidenței mai multor instituții – persoane juridice.

  Impozitare

  1C Contabilitatea nivelului PROF susține contabilitatea regimurilor de impozitare generale și speciale, fiecare companie poate activa setările corespunzătoare ale programului, pe baza formei organizatorico-juridice existente. Pentru a face acest lucru, trebuie să activați setările corespunzătoare ale programului, să completați politica contabilă, să activați setări personale, ca urmare, veți obține ceea ce vă place. De asemenea, adaptat pentru rezidenții IT Park.

  Secțiunea de producție

  Evidența contabilă a bunurilor, materialelor și produselor finite este implementată în conformitate cu „Stocuri” NAS și cu instrucțiuni de aplicare. Sunt acceptate următoarele metode de evaluare a stocurilor
  de materiale și materii prime eșite:
  – privind costul mediu,
  – privind costul primei achiziții de stocuri (metoda FIFO).
  Pentru a sprijini metodele de evaluare FIFO, contabilitatea pe loturi este menținută în conturile de inventar. Diferite metode de evaluare pot fi aplicate independent pentru fiecare organizație.
  Este automatizat procesul de calculul al sinecostului bunurilor și serviciilor produse de producția principală și auxiliară, luând în considerare prelucrarea materiilor prime furnizate de clienți. Pe parcursul lunii, evidența produselor finite se ține la costul planificat. La sfârșitul lunii, se calculează costul real al produselor fabricate și al serviciilor prestate.
  Pentru procesele tehnologice complicate, care implică etape intermediare cu eliberarea semifabricatelor, se menține evidența în depozit a semifabricatelor și calculul automat al sinecostului acestora.
  Programa ne oferă posibilitatea de a ține evidența diferitor chieltuieli, care nu sunt direct legate cu lansarea produselor, furnizarea lucrărilor, serviciilor – chieltuieli indirecte. La sfârșitul lunii, chieltuielile indirecte sunt casate automat.
  Pentru evidența cheltuielilor generale și administrative se menține metoda “direct-costing”. Această metodă presupune că cheltuielile generale și administrative sunt casate în luna în care au intrat și se atribuie în totalitate cheltuielilor din perioada curentă. Dacă organizația nu folosește metoda “direct-costing”, atunci cheltuielile generale și administrative sunt distribuite între costul produselor fabricate și producția în curs de execuție.
  Când se casează chieltuielile indirecte de producție, este posibilă utilizarea diferitor metode de distribuire pe grupe de produse (servicii) din nomenclatură. Pentru chieltuielile indirecte, sunt posibile următoarele baze de distribuire:
  – volumul producției eliberate;
  – sinecostul planificat;
  – salariul;
  – chieltuieli materiale;
  – încasările;
  – chieltuieli directe;
  – articole aparte a chieltuielilor directe.
  Este automatizat calculul sinicostului produselor și serviciilor produse de producția principală și auxiliară, evidența prelucrării materiilor prime furnizate de clienți, evidența îmbrăcămintei de lucru, echipamentelor speciale, structurilor temporare, inventarului și bunurilor de uz casnic. Pe parcursul lunii, evidența produselor finite se ține la sinicostul planificat. La sfârșitul lunii, se calculează sinicostul real al produselor fabricate și al serviciilor prestate.

  Evidența marfurilor

  Pe depozite se poate de ținut evidența cantitativă sau cantitativ-sumară. În primul caz, puteți vedea soldurile din depozite numai în termeni cantitativi, iar evaluarea mărfurilor și materialelor în scopul evidenței contabile și fiscale nu depinde de la care depozit au fost primite.În cazul evidenței cantitativ-sumare, evaluarea mărfurilor și materialelor în scopul evidenței contabile și fiscale pentru fiecare depozit este calculată separat – fiecare depozit va avea propria evaluare. Evidența pe depozite poate fi dezactivată dacă nu este necesară.
  În programă se poate de reflectat rezultatele inventarierii, care automat se verifică cu datele contabile. În baza inventarierii, se reflectă surplusurile depistate și se casează lipsurile.

  Comerț cu comisionari

  În programă se menține evidența contractelor de vânzare și cumpărare cu comisionari (agenții).
  Este automatizată evidența vânzării bunurilor și serviciilor prin intermediul unui comisionar (agent). Se menține reflectarea tranzacțiilor privind transferul de bunuri pentru subcomitet. Atunci când generați un raport către expeditor sau înregistrați raportul comisionarului, puteți efectua imediat un calcul și să reflectați reținerea comisionului.
  Este automatizată evidența serviciilor agențiilor de către agent (furnizarea serviciilor de sine stătător, dar pe cheltuiala mandantului) și de către mandant (furnizarea de servicii prin intermediul agentului).
  Este automatizată evidența tranzacțiilor privind achiziționarea bunurilor și serviciilor prin comisionar (agent), atât din partea agentului comisionar (agent), cât și din partea mandantului (principalului). S-a luat în considerare specificul oformării documentelor pentru evidența TVA cu astfel de operațiuni. Când generați un raport către expeditor, puteți efectua imediat un calcul și reflecta reținerea comisionului.

  Operațiuni de comerț

  Este automatizată evidența intrărilor și comercializării bunurilor și serviciilor. Odată cu vînzarea bunurilor, se emit conturi spre plată, se întocmesc facturi fiscale. Toate operațiunile comerțului cu ridicata sunt contabilizate în baza contractelor cu cumpărătorii și furnizorii.
  Pentru comerțul cu amănuntul, se menține atât reflectarea în timp real a vânzărilor cu amănuntul, cât și reflectarea vânzărilor pe baza stocurilor rămase. Bunurile cu amănuntul pot fi contabilizate după prețul de cumpărare sau vînzare.
  Se menține plata în baza creditelor bancare și utilizarea cardurilor de plată.
  Este automatizată reflectarea bunurilor returnate de la cumpărător și furnizor.
  În configurația se menține utilizarea mai multor tipuri de prețuri, de exemplu: en-gros, mic en-gros, cu amănuntul, de cumpărare și așa mai departe. Acest lucru simplifică reflectarea tranzacțiilor încasărilor și vînzărilor. Se oferă posibilitatea de a ține evidența nomenclaturii pe articole.

  Banca și casa

  A fost implementată evidența mișcării mijloacelor bănești în numerar, prin transfer și a tranzacțiilor valutare. Se menține introducerea și tipărirea dispozițiilor de plată, a ordinelor de încasare și de eliberare.
  Pe baza documentelor de casă, se formează registrul mașinii de casă și control în forma stabilită.
  Au fost automatizate operațiunile de decontări cu furnizorii, cumpărătorii și persoanele responsabile (inclusiv transferul mijloacelor bănești pe cardurile bancare ale angajaților sau cardurile bancare corporative), de depunere a numerarului într-un cont curent și primire a numerarului în baza bonului fiscal, de cumpărare și vânzare a valutei străine. La reflectarea operațiilor, suma plăților este defalcată automat în avans și plată.
  Dispozițiile de plată pentru achitarea impozitelor (contribuțiilor) pot fi generate automat.
  A fost implementat un mecanism de schimb de informații cu programe de tipul „Client-banc”.

  Decontări reciproce

  În conturile de decontări cu contragenții, evidența analitică se efectuează în contextul contragenților, contractelor, documentelor de decontare. Compensarea automată a plății în avans este acceptată atât în cadrul contractului în ansamblu, cât și în cadrul unui document de decontare specific. Metoda de rambursare a datoriei în temeiul contractului poate fi specificată direct în documentele de plată.
  Evidența decontărilor cu furnizorii și cumpărătorii poate fi menținută în lei moldovenești, unități convenționale și valută străină. Diferențele de curs valutar sunt calculate automat pentru fiecare tranzacție.
  În configurație se menține evidența rezervelor privind datoriile compromise.

  Salariul și cadrele

  În programă se ține evidența personalului și evidența privind retribuțiile față de salariați. Este asigurată oformarea formelor unificate în conformitate cu legislația muncii. Sunt automatizate următoarele operațiuni:
  – evidența cadrelor și evidența programului de lucru al angajaților companiei;
  – Calculul salariilor angajaților companiei care au salariu de bază, cu posibilitate de a specifica metoda reflectării în conturi aparte pentru fiecare tip de calcul;
  – calculul foilor de boală și a primelor de concediu
  – evidența reținerilor;
  – ducerea evidenței decontărilor cu personalul până la achitarea salariului și transferul salariului în conturile de card ale salariaților;
  – depozite;
  – reținerea impozitelor și contribuțiilor reglementate de legislație, în baza căreia se calculează salariile angajaților companiei;
  – prezentarea rapoartelor respective către organele fiscale și fondul național de asigurări sociale.

  Mijloace fixe și active nemateriale

  Evidența mijloacelor fixe și activelor nemateriale se efectuează în conformitate cu NAS „Active materiale și nemateriale pe termen lung”. Sunt automatizate operațiunile de bază a evidenței: intrărilor, luării la evidență, a calculului uzurii, modernizării,transmiterii, casării, inventarierii.

  Închiderea lunii

  Sunt automatizate operațiunile efectuate cu regularitate la sfârșitul lunii, inclusiv reevaluarea valutei, casarea consumurilor viitoarelor perioade, determinarea rezultatelor financiare și altele. Asistentul de închidere lunară vă permite să identificați operațiunile lunare de rutină necesare pentru închiderea lunii și să le efectuați în ordinea corectă. În cursul efectuării operațiunilor de rutină, se efectuează verificări suplimentare ale corectitudinii evidenței și, dacă sunt detectate erori de evidență, sunt afișate mesaje cu o descriere detaliată a erorii, indicând documentul sau setarea care trebuie modificată pentru a rezolva problema .

  Închiderea lunii

  Programul include, de asemenea, următoarele priorități ale serviciului:
  – căutare deplină a textului – căutare textului arbitrar după toate simbolurile de configurare (documente, cărți de referință etc.);
  descărcarea cursului de schimb de pe Internet;
  – schimb de date cu programele de tip „Bank Client”;
  – încărcarea clasificatorilor (țintă, mijloacelor fixe etc.) etc.
  A fost pusă în aplicare capacitatea de a impune restricții privind accesul la datele de evidență a organizațiilor individuale (persoanelor juridice sau antreprenorilor individuali). Utilizatorul cu drepturi de acces limitate nu are acces nu numai de a face careva schimbări, ci chiar de a vizualiza datele care îi sunt închise.
  „1C: Contabilitate 8 pentru Moldova” susține lucrul cu aparatele de casă(registratori fiscali).
  În configurație este inclus asistentul de actualizare a configurației, care vă permite să obțineți informații despre cele mai recente actualizări postate pe site-ul suport pentru clienți de pe rețeaua Internet și să instalați automat actualizările depistate. Dacă ați primit deja fișierul de actualizare,atunci asistentul vă permite să faceți actualizarea utilizând fișierul de livrare a actualizărilor sau fișierul de livrare a configurației din orice mapă locală sau de rețea.

  Evidența Rapoartelor

  Programul de contabilitate 1C include întregul formular obligatoriu de evidență a rapoartelor. Mai mult ca atît, în configurație este adăugată secțiunea de raportare reglementată,secțiunea de raportare a managementului și proiectantul raporturilor. Atunci când generați rapoarte, aveți posibilitatea de a personaliza gruparea, de a selecta și a sorta informațiile afișate în raport, pe baza specificului activităților organizației și a funcțiilor îndeplinite de utilizator.

  Funcționalitate

  Programul are o funcționalitate largă, cu toate acestea, pentru organizarea evidenței contabile într-o anumită organizație, de regulă, nu sunt necesare toate funcționalitățile. Pentru a preveni funcțiile inutile care nu sunt utilizate în evidența unei anumite organizații, acestea pot fi dezactivate.
  Există trei opțiuni pentru setarea funcționalității:
  – de bază;
  – selectivă;
  – completă.
  Funcționalitatea de bază este concepută pentru majoritatea întreprinderilor mici. Aceasta include caracteristici care sunt suficiente pentru scenariile lucrului de bază și, în același timp, are o interfață simplă.
  Organizațiile care necesită capacități suplimentare le pot activa sub forma personalizată a funcționalității. Formatul constă din mai multe file, în care sunt grupate capacități funcționale pe direcții și domenii de evidență contabilă.
  Fila Banca și casieria:
  – decontări în valută și în unități
  convenționale ;
  – ordine de plată;
  – dispoziții de încasare;
  – cereri de încasare.

  Fila Stocuri:
  – obiecte de mică valoare și scurtă durată;
  – mărfuri importate;
  – Conținutul nomenclatorului.
  Fila mijloacelor fixe și activelor nemateriale:
  – mijloace fixe;
  – active nemateriale.
  Fila Comerț:
  – Comert cu amanuntul;
  – comision de cumpărare;
  – comision de vanzare;
  – expediere fără transfer de proprietate;
  – gestionarea compensării avansurilor
  și stingerii datoriilor;
  Fila Producție:
  – producție.
  Funcționalitatea completă vă permite să utilizați toate caracteristicile programului.

  Politica contabilă

  Legislația actuală ne permite să alegem una dintre cele cîteva metode de evidență contabilă și fiscală pentru o serie de utilizări. Totalitatea metodelor de evidență contabilă selectate – observarea primară, măsurarea costurilor, gruparea curentă și generalizarea finală de facto a evidenței activității economice – este politica contabilă a organizației.
  Setul de metode (căi) permis de Codul Fiscal privind determinarea veniturilor și / sau cheltuielilor, recunoașterea, evaluarea și distribuirea acestora, precum și evidența altor indicatori necesari în scopuri fiscale ai activității financiar-administrative ale unui contribuabil , este o politică contabilă privind evidența fiscală.
  Cu scopul de a apropia evidența contabilă și cea fiscală și de a reduce la minimum diferențele fiscale,în programă după posibilitate se aplică parametri unici ai politicii contabile pentru evidența contabilă și cea fiscală.
  Elementele evidenței politicii contabile pentru evidența contabilă și fiscală sunt stocate în politica contabilă (secțiunea Generală).
  Fiecare înregistrare a evidenței setărilor politicii contabile din program caracterizează starea politicii contabile a organizației pentru evidența contabilă și fiscală pentru o anumită perioadă. Începutul perioadei este specificat sub forma înregistrării politicii contabile. Această înregistrare va fi valabilă până la data precedentă datei de începere a următoarei înregistrări a setărilor politicii contabile sau până la sfârșitul perioadei de raportare curente (an), dacă nu au fost introduse înregistrări ulterioare.
  Nu vă pierdeți timpul

  SUNAȚI ACUM

  Comandați Contabilitate 1C, funcționalitate – TOTUL INCLUS

  • +(373) 76-714-776

  Contabilitate 1C PROF, împreună cu alte programe de evidență contabilă, concurează prin funcționalitatea extinsă (o unitate de producție cu drepturi depline, un bloc larg de evidență a personalului și salariilor, politici contabile etc.). Pe lîngă raportarea standard și reglementată, conține un set de rapoarte de gestionare.Mai mult ca atît, în această versiune a 1C, sunt integrați diverși asistenți pentru a facilita lucrul contabilului. Programa de contabilitate 1C este foarte sociabilă.
  Este posibil să vă conectați cu Client-Banca, să faceți schimb cu E factura, susține lucrul cu echipamentele de casă. Ușor de instalat și configurat. Întreprindere 1C pentru Moldova PROF este oferită cu acces liber și pe o perioadă de grație ITS, licența avînd termen nelimitat, face să fie o investiție profitabilă,de înaltă calitate și accesibilă la preț.

  12,600.00 MDLAdaugă în coș

  Calitatea bazei demo depinde direct de încărcarea serverului și de viteza internetului. Ne cerem scuze pentru posibilile inconveniente.

  Cumpărați un software tipic pentru automatizarea evidenței contabile

  Oficiul nostru este situat în Chișinău, lucrăm în toată Moldova

  Toate produsele noastre vândute au o istorie lungă, sunt actualizate constant și satisfac nevoile pieței de desfacere din Moldova. Contabilitatea medie 1C pentru Moldova este mai mult decât adecvată. Produsul este în mod constant îmbunătățit și rafinat.Totul este foarte simplu, confruntîndu-se cu ceva nou, modificările necesare se formează la nivel de program, funcționalitatea unei configurații tipice este extinsă automat. Prin urmare, pentru abonații la actualizări, noua funcționalitate nu este deloc costisitoare, adică degeaba.
  Dacă aveți în continuare îndoieli, vă recomandăm să primiți sfaturi de la unul dintre specialiștii noștri privind dezvoltarea de software și automatizarea afacerilor. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să faceți clic pe butonul de mai jos și să completați o cerere. Puneți-vă întrebările – îndată veți primi răspunsuri.

  0

  My wishlist