fbpx
str. Academiei 5
Chisinau
9:00 - 18:00
Luni - Vineri
+ (373) 76-714-776
econtprof@mail.ru
Home - , - 1C: ÎNTREPRINDERE 8. MANAGEMENTUL SALARIULUI ȘI PERSONALULUI PENTRU MOLDOVA. CORP

Single Product

1C: ÎNTREPRINDERE 8. MANAGEMENTUL SALARIULUI ȘI PERSONALULUI PENTRU MOLDOVA. CORP

30,000.00 MDL

Programul HR privind resursele umane, domeniile de gestionare a personalului, automatizarea calculului salariilor și a evidenței personalului. Potrivit pentru organizații comerciale și necomerciale, precum și pentru întreprinderi bugetare. Dezvoltat în conformitate cu legea Republicii Moldova.

Quantity

Descriere

1C: Managementul salariilor și al personalului este cel mai bun instrument pentru implementarea politicii de personal a unei întreprinderi.Mecanismele de configurare convenabile și flexibile vă permit să obțineți informații complete într-o varietate de aspecte analitice, să satisfaceți dorințele oricărei categorii de utilizatori: management, servicii de gestionare a personalului, resurse umane și altele. Dezvoltat în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

1C Gestionarea salariului și a personalului

Более 150 отчетов

Наш сотрудник поможет

подобрать 1С продукт

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ

Перезвоним, поймем, посоветуем что купить

  Caracteristicile funcționale 1C ale managementului salariului și personalului

  Limbajul interfeței

  1C Managementul comerțului 8.3 acceptă următoarele limbi:
  • Rusă
  • Română

  Evidența contabilă a documentelor

  Principala modalitate de reflectare a tranzacțiilor comerciale în evidența contabilă este introducerea documentelor în program care corespund documentelor contabile primare. 

  Evidența contabilă a mai multor firme

  Menține păstrarea evidenței mai multor companii într-o singură bază de date;

  Menține păstrarea evidenței mai multor companii în baze de date separate;

  Compoziția produsului

  Produsul include:
  • Platforma tehnologică 1C Întreprindere 8.3
  • Configurare 1C Gestionarea salariului și a personalului
  • Licență (Livrare electronică)

  Mod rețea

  Se menține modul de lucru în rețea. Numărul de utilizatori simultani este limitat de numărul de licențe disponibile.

  Mod de operare de la distanță

  Programul poate fi accesat atât prin rețeaua locală, cât și prin internet.

  Automatizarea proceselor de management

  n configurație, se acordă o atenție specială automatizării activităților de management ale managerilor pe resursele umane. În special, configurația include următoarele instrumente care vă permit să rezolvați principalele sarcini cu care se confruntă atât managerii pe resursele umane, cât și managerii diferitor nivele:
  • un instrument de aprobare a modificării planului statelor de personal, care vă permite să editați planul statelor de personal și să vizualizați starea actuală a planului;
  • un instrument de recrutare care vă permite să efectuați întreaga procedură de recrutare, inclusiv menținerea corespondenței cu candidații prin e-mail;
  • un instrument pentru planificarea concediului angajaților;
  • instrumente de management al competențelor și de certificare;
  • instrumente de management privind instruirea angajaților;
  • un instrument pentru dezvoltarea schemelor de motivare a angajaților;

  Planificarea necesităților în evidența personalului

  Planificarea cerințelor resurselor umane se realizează în baza planului evidenței personalului. Datele inițiale pentru planificare pot proveni din sistemele de producție. Planul evidenței personalului vă permite să planificați structura organizatorică a personalului, să schimbați planului evenimentelor din componența organizațională, fondul chieltuielilor pentru forța de muncă. Cu ajutorul rapoartelor privind starea planului personalului, puteți obține o evaluare a eficacității activității de recrutare, a numărului de locuri de muncă vacante și a datelor despre chieltuielile planificate pentru întreținerea personalului.

  Automatizarea procesului recrutării personalului

  Subsistemul de recrutare pentru documentare și procesare a întregului proces de recrutare.
  Subsistemul asigură păstrarea datelor cu caracter personal a candidaților ca persoane fizice; stocarea materialelor care apar în procesul de lucru cu candidatul, de la un CV la rezultatele unui chestionar; pregătirea întâlnirilor cu candidații și înregistrarea deciziilor luate până la angajare. Instrumentul principal al sistemului este automatizarea locului de lucru a managerului de personal, cu ajutorul căreia puteți efectua toate etapele de lucru pentru suplinirea locurilor vacante de muncă.

  Managementul competențelor și instruirea personalului

  Pentru a gestiona competențele, programul asigură evaluarea personalului, inclusiv monitorizarea rezultatelor și a calității evaluării. Pe baza evaluării (certificării) angajatului, se iau decizii cheie privind personalul: angajare, rotație, modificări în salariu, necesitate de a pregăti, concediere. Configurarea ajută, de asemenea, la planificarea instruirii personalului și la monitorizarea eficienței activităților de instruire.

  Planificarea chieltuielilor de personal

  Configurația vă permite să planificați chieltuielile de personal în contextul articolelor de chieltuieli, cu analizele ulterioare a planului real. Planificarea se realizează fie în funcție de structura „managerială” utilizând centre de responsabilitate financiară, fie în funcție de structura organizațiilor – persoane juridice, utilizând în același timp analize generale privind contul de chieltuieli ale contabilității manageriale și reglementate.
  La planificare, sunt utilizate diferite scenarii: optimiste sau pesimiste, cu periode diferite – săptămână, lună, trimestru sau an. Prevede formarea automată a bugetelor planificate pe baza chieltuielilor efective din perioada de planificare anterioară.

  Planificarea ocupației forței de muncă

  Subsistemul de planificare a ocupației forței de muncă vă permite să programați întâlniri cu angajații întreprinderii, inclusiv cu părți terțe, și cu organizatorii de evenimente. În plus, se menține planificarea următoarelor concedii ale angajaților companiei utilizând sistemul de aprobare a deciziilor.

  Managementul motivației financiare a angajaților

  Subsistemul vă permite să dezvoltați și să aplicați scheme de stimulare financiară a angajaților, utilizând diferiți indicatori de performanță (KPI), atât ai unui angajat individual, cât și ai întreprinderii în ansamblu.
  Atunci când dezvoltăm scheme de motivație, se poate utiliza un număr arbitrar de tipuri de acumulări, în care este posibil de proiectat algoritmul pentru calcularea acumulării pe baza unei game largi de formule matematice cu participarea indicatorilor de performanță (KPI) utilizați la întreprindere.

  Pentru a face o evaluare preliminară a noii scheme de motivație, avem posibilitatea să calculăm simultan salariul după mai multe scheme de motivație și apoi, comparând rezultatele obținute, să o alegem pe cea optimă.

  Evidența contabilă a personalului și analiza componenței personalului

  Subsistemul evidenței contabile a personalului implică stocarea nu numai a datelor personale despre angajații întreprinderii, ci și a informațiilor oficiale. Ultima include: departamentul în care lucrează angajatul, funcția sa, numărul de funcții ocupate, numerele de serviciu și alte informații de contact. Promovarea unui angajat la întreprindere este, de asemenea, înregistrată – angajarea acestuia, transferuri de serviciu, călătorii de afaceri – până la concediere inclusiv. De asemenea, se menține evidența contabilă a concediilor angajaților și controlul utilizării efective a concediilor, întocmirea rapoartelor privind implementarea programului de concedii.

  Pe baza informațiilor acumulate despre angajați, puteți crea o varietate de rapoarte, care oferă date inițiale pentru analiza componenței personalului, motivele fluctuației personalului etc. Rapoartele oferă utilizatorilor oportunități ample de a personaliza volumul și detaliile informațiilor afișate, precum și de a vizualiza și analiza informațiile într-o formă grafică – sub formă de diagrame și tabele pivot.
  Subsistemul de evidență contabilă a personalului reglementat vă permite să automatizați operațiunile folosite intensiv în fiecare zi, să eliberați lucrătorii pentru a-și îndeplini propriile funcții analitice și manageriale și, prin urmare, să sporiți eficiența serviciului de gestionare a personalului. Subsistemul include instrumente pentru păstrarea înregistrărilor în următoarele domenii:

  • relații de muncă, managementul evidenței personalului;
  • evidență personalizată;
  • evidența militară

  Relații de muncă, managementul evidenței personalului

  „1C: Managementul salariului și personalului 8 pentru Moldova” susține menținerea tabelului unităților de personal a organizațiilor cu capacitatea de a indica diferite tipuri de tarife, un număr arbitrar de indemnizații și informații suplimentare despre unitățile de personal. Toate rapoartele necesare sunt generate în conformitate cu tabelul privind datele despre unitățile de personal.Toate rapoartele necesare sunt generate în conformitate cu tabelul unităților de personal. Programul automatizează gestionarea înregistrărilor personalului, inclusiv completarea formelor unificate de imprimare: înregistrarea contractelor de muncă, angajarea, transferul personalului angajat, concedierea din organizație.
  Călătoriile de afaceri planificate ale salariaților sunt înregistrate în program,în acest context se pregătesc ordinile pentru a trimite salariații într-o călătorie de afaceri, se completează certificatele de călătorie.

  Calculul și evidența salariilor

  Pentru calculul și evidența salariilor, în programă este automatizată atît activitatea managerilor care iau decizii cu privire la salariile personalului, cât și a contabililor care fac calculele pentru salariu:
  • dezvoltarea și analiza schemelor de motivare a angajaților;
  • evidența rezultatelor activităților de producție;
  • calculul automat a unei game largi de transferuri – de la plata salariului la plata concediului medical și a concedialelor după salariu mediu;
  • setarea flexibilă a reținerilor și calculelor utilizate.

  Configurația asigură menținerea decontărilor reciproce cu angajații întreprinderii, precum și evidența chieltuielilor pentru forța de muncă ca parte a sinicostului produselor și serviciilor. Este automatizat întreg procesul de decontări cu personalul, începând de la introducerea documentelor privind producția efectivă și utilizarea efectivă a timpului de lucru, plata foilor de boală și a concediilor, până la formarea documentelor pentru plata salariilor și a evidenței stocurilor din depozit, precum și a dărilor de seamă întocmite către autoritățile de stat.

  S-au implementat principalele forme de remunerare utilizate la întreprinderile care se autogestionează: formele de remunerare bazate pe timp (folosind tarifele salariale lunare, zilnice și pe ore) și de comun acord, precum și variantele lor – plăți cu prime de caracter unic și cu prime de comun acord .

  Mecanismul flexibil al evidenței utilizării timpului de lucru, permite pe de o parte, să descrie diverse grafice de lucru, inclusiv „flexibile”, precum și individuale, și să înregistreze doar abateri de la programul obișnuit de lucru, iar pe de altă parte , să înregistreze doar date de facto despre utilizarea programului de lucru pe baza diviziunilor completate.
  Pentru a asigura munca în companiile cu un număr mare de angajați, principalele documente de „decontare” sunt echipate cu forme de completare și calcul automat. Pe de altă parte, în scopul controlului operativ al rezultatului calculului, direct în documentul „Calculul salariului angajaților organizației”, utilizatorii au la dispoziție obișnuitele bonuri de calcul al salariului angajatului, dar și posibilitatea de a face recalcul unui angajat.

  Pe lângă efectuarea calculelor în masă a salariilor, programul pregătește toate rapoartele necesare, care permit să obținem informații pentru orice perioadă de facturare:
  • bonuri de calcul a salariului;
  • ordin de plată a declarațiilor;
  • ordin de plată pentru primirea banilor prin casierie / bancă;
  • verificarea pe calcule și rețineri.
  Rezultatele calculelor pot fi prezentate sub forma celor analitice:
  • analiza acumulărilor de angajați ai organizației;
  • analiza stării decontărilor reciproce cu angajații organizațiilor etc.

  Funcționalitate

  Configurația tipică „Managementul salariului și personalului pentru Moldova” este propusă ca instrument pentru implementarea politicii de personal a întreprinderii, precum și pentru automatizarea diferitor servicii ale întreprinderii, de la serviciul de gestionare a personalului și managerii de linie la angajații din sfera contabilității pe următoarele domenii :
  •planificarea nevoilor personalului;
  • asigurarea afacerilor cu personalul;
  • managementul competențelor și certificarea angajaților;
  • managementul instruirii personalului;
  • gestionarea motivației financiare a personalului;
  • planificarea eficientă a angajării personalului;
  • evidența personalului și analiza componenței personalului;
  • relațiile de muncă, inclusiv gestionarea evidenței personalului;
  • calculul salariilor personalului;
  • gestionarea decontărilor de numerar cu personalul, inclusiv depozitele;
  • calcularea impozitelor și contribuțiilor din fondul salarial reglementat de legislație;
  • reflectarea salariilor și impozitelor acumulate, la chieltuielile întreprinderii.
  Configurarea vă permite să desfășurați activități de management și evidență contabilă din numele mai multor organizații (care pot fi înregistrate ca persoane juridice sau pot fi antreprenori individuali) alcătuind o singură întreprindere.
  În plus, configurația prevede menținerea paralelă a două tipuri de evidență contabilă – managerială și reglementată: evidența contabilă de gestiune este menținută pentru întreprindere în ansamblu, iar evidența contabilă reglementată este păstrată separat pentru fiecare organizație (din numele persoanei juridice sau persoanei fizice).
  Planificarea cerințelor resurselor umane se realizează în planul de personal. Datele inițiale pentru planificare pot proveni din sistemele de producție. Planul de personal vă permite să planificați componența organizatorică și oficială, planul evenimentelor schimbărilor în componența organizatorică și oficială, fondul chieltuielilor pentru forța de muncă. Cu ajutorul rapoartelor privind starea planului de muncă a personalului, puteți obține o evaluare a eficacității activității de recrutare a personalului, a numărului de posturi vacante și a datelor privind chieltuielile planificate de personal.
  Subsistemul de selecție a personalului este conceput pentru a documenta și automatiza selecția și evaluarea candidaților. Subsistemul asigură stocarea datelor cu caracter personal a candidaților ca persoane; stocarea materialelor care apar în procesul de lucru cu un candidat, de la un CV la rezultatele unui chestionar; pregătirea întâlnirilor cu candidații și înregistrarea deciziilor luate până la angajare.Instrumentul principal al sistemului este automatizarea postului de muncă „Contact Manager”, cu ajutorul căreia puteți efectua toate etapele de lucru pentru ocuparea locurilor de muncă vacante.
  Subsistemul de gestionare a competențelor asigură evaluarea personalului, inclusiv monitorizarea rezultatelor și a calității evaluării. Pe baza evaluării (certificării) angajatului, se iau decizii prompte privind personalul: angajarea, rotația, modificările salariilor, nevoia de formare, concedierea.
  Subsistemul de instruire a personalului vă permite să planificați instruirea personalului și să monitorizați eficacitatea activităților de instruire.
  În cadrul subsistemului pentru gestionarea motivației financiare a angajaților, schemele de motivație pot fi dezvoltate și aplicate utilizând diverși indicatori de performanță (KPI), atât ai unui angajat individual, cât și ai întreprinderii în ansamblu. Atunci când se dezvoltă scheme de motivație, se poate utiliza un număr arbitrar de tipuri de calcule și ni se oferă posibilitatea să construim un algoritm al calculului acumulărilor.
  Subsistemul de planificare a ocupării forței de muncă vă permite să planificați întâlniri cu angajații întreprinderii, inclusiv cu persoane terțe, și organizatori de evenimente. În plus, se menține planificarea următoarelor concedii ale angajaților companiei utilizând sistemul de aprobare a deciziilor.
  Evidența personalului întreprinderii presupune stocarea nu numai a datelor personale despre angajați, ci și a informației precum subdiviziunea și funcția angajatului, telefoanele de serviciu și alte informații de contact. În continuare, se înregistrează cariera angajatului: angajarea, transferuri de serviciu, concedii și călătorii de afaceri, până la concediere inclusiv.
  În subsistemul de calcul și evidență a salariilor, se rezolvă sarcini automatizate a activităților atât manageriale, care iau decizii cu privire la salariile personalului, cât și a contabililor pe salarizare.
  Subsistemul asigură menținerea decontărilor reciproce cu angajații întreprinderii, precum și evidența chieltuielilor pentru forța de muncă ca parte a costului produselor și serviciilor. Subsistemul vă permite să automatizați întregul complex de calcule cu personalul, de la introducerea documentelor privind sursa de plată de facto, plata foilor de boală și a concediilor, până la formarea documentelor pentru plata salariilor și a depozitului, precum și dările de seamă către autoritățile de stat.
  Subsistemul pune în aplicare principalele forme de remunerare a personalului, utilizate în întreprinderile care se autogestionează: bazate pe timp (folosind cotele tarifare lunare, zilnice și pe ore) și forme de remunerare de comun acord, precum și variantele acestora – forme de plăți cu prime cu caracter unic si cu prime de comun acord.
  Subsistemul pentru calcularea impozitelor din fondul salarial, reglementat de legislația Republicii Moldova, oferă evidența automată a veniturilor primite de angajați cu scopul de a calcula impozitul: asigurările sociale, fondul de pensii, fondul de asigurări în sănătate și impozitul pe venit. Pe baza rezultatelor evidenței veniturilor, a sumelor impozitelor calculate și a contribuțiilor se formează dările de seamă conform legislației în vigoare.
  Acest subsistem flexibil pentru evidența salariilor și impozitelor acumulate vă permite să personalizați în mod arbitrar procedura de reflectare a acestor sume la chieltuielile întreprinderii, să primiți rapoarte analitice pe baza rezultatelor calculelor și, de asemenea, să transferați automat aceste date în configurația standard „1C : Contabilitatea 8 pentru Moldova „.
  Nu vă pierdeți timpul

  SUNAȚI ACUM

  Comandați 1C Salariu și Gestionarea personalului pentru Moldova, funcționalitate- All inclusive

  • +(373) 76-714-776

  1C Produs, soluție complexă, programa HR caracteristică „1C Salariu și Gestionarea personalului” pentru Moldova. Datorită opțiunilor sale excelente de personalizare, programul este capabil să îndeplinească toate funcțiile contabile – de la introducerea nomenclatorului și a documentelor primare pînă la primirea rapoartelor analitice, pe baza cărora conducătorii diferitor departamente pot lua decizii de management bine întemeiate.

  30,000.00 MDLAdaugă în coș

  Качество работы демонстрационной базы напрямую зависит от загруженности сервера и скорости интернета. Приносим свои  извинения за возможные неудобства.

  Купить типовую программу для автоматизации процесса учета заработной платы и управления персоналом

  наш офис находится в Кишиневе , работаем по всей Молдове

  Все наши продаваемые продукты имеют многолетнюю историю, постоянно обновляются и соответствуют потребностям рынка Молдовы. Программа Заработная плата и Управление Персоналом – идеальное решение для HR отдела. Совершенно не важно у Вас  IT компания, производственное предприятие  или строительный бизнес она универсальна. Если у вас появились вопросы – рекомендуем Вам получить консультацию у одного из наших специалистов по разработке программных продуктов и автоматизации бизнеса. Для этого достаточно кликнуть на кнопку ниже и заполнить заявку. Задайте Ваши вопросы – Вам дадут на них ответы.

  0

  My wishlist